Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
14.09.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03087 м. Київ вул. Єреванська, 1
4. Код за ЄДРПОУ23697280
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (044) 594-11-36
6. Електронна поштова адресаndudnyk@ukrgasbank.com
7. Перший заступник Голови ПравлiнняКравець Андрiй Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
11.09.2015обраноЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»Лєбєдєва Наталiя Валентинiвна-
0
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 11.09.2015 (протокол №21) Лєбєдєву Наталiю Валентинiвну обрано до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначено на посаду заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».
Члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Лєбєдєву Н.В. обрано строком на 5 рокiв.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Лєбєдєва Н.В. обiймала такi посади:
? 06.2010-05.2012 – заступник Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Банк «Київська Русь»;
? 05.2012-09.2012 – директор Київської регiональної дирекцiї АБ «УКРГАЗБАНК»;
? 09.2012- 09.2015 – директор Київської обласної дирекцiї АБ «УКРГАЗБАНК»;
? з 11.09.2015 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».
11.09.2015припинено повноваженняЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»Лебединець Тетяна Леонiдiвна-
0
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 11.09.2015 (протокол №21) припинено повноваження члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Лебединець Тетяни Леонiдiвни.
На посадi члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Лебединець Т.Л. перебувала 2 мiсяцi.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.