Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
09.09.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Фiнансова компанiя"Агрохолдiнг Полiсся"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01032 м. Київ вул. Жилянська, буд 114, оф.6
4. Код за ЄДРПОУ34882646
5. Міжміський код та телефон, факс(044)2216042 (044)2216042
6. Електронна поштова адресаagro2@emitent.net.ua
7. Голова ПравлiнняТимощук Олександр Вiкторович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
08.09.2015призначеноГоловний бухгалтерЧайка Вiкторiя Вiкторiвна
0
Вiдповiдно iз Наказом Голови Правлiння ПАТ "ФК "Агрохолдiнг Полiсся" №3 вiд 07.09.2015 року було призначено Гнловного бухгалтера за сумiсництвом Чайку Вiкторiю Вiкторiвну яка приступила до виконання обов’язкiв з 08 вересня 2015 року.
Данi посадової особи, яка призначена :
Особа не дала згоди на розкриття паспортних данних. Дана посадова особа не володiє жодною часткою в статутному капiталi ПАТ "ФК "Агрохолдiнг Полiсся" та немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа призначається безстроково.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:
Головний бухгалтер ТОВ "ТПД "Меркурiй"