Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.08.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ".
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м.Днiпропетровськ пр. К.Маркса, 93
4. Код за ЄДРПОУ19361982
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (056) 744-30-24 +38 (056) 744-30-24
6. Електронна поштова адресаL.pustovaya@banknew.dp.ua
7. Голова ПравлiнняЖурiна Н.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
28.08.2015призначеноЗаступник Голови Правлiння, Член ПравлiнняБулавiнова Таїсiя ВолодимирiвнаМА 361412
30.09.1997 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi
0
Рiшенням Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» вiд 28 серпня 2015р. (Протокол засiдання
№ 235) на посаду заступника Голови Правлiння на невизначений строк (наказ № 191-п вiд 28.08.2015р.) з 28.08.2015р. призначена Булавiнова Таїсiя Володимирiвна (паспорт: серiя МА номер 361412, виданий Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 30.09.1997р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi АКБ «НОВИЙ» не володiє. Посади, якi обiймала Булавiнова Т. В.: З серпня 2010 року по липень 2014 року працювала на керiвних посадах в ПАТ «БАНК ФОРУМ», а саме директором центрального регiонального центра з корпоративного бiзнесу, директором вiддiлення №1131 Київської дирекцiї. З 20 жовтня 2014 року – директор Київської дирекцiї АКБ «НОВИЙ».
Рiшенням Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» вiд 28 серпня 2015р. (Протокол засiдання
№ 235) з 28 серпня 2015 року Булавiнова Таїсiя Володимирiвна призначена членом Правлiння АКБ «НОВИЙ».