Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ І". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата здійснення дії: 05.04.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34619371
Місцезнаходження емітента: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17/52
Голова наглядової радиКаратунова Світлана В'ячеславівна

05 квітня 2010р. відповідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 2 від 05.04.2010р.) у складі посадових осіб ВАТ «ЗНКІФ «Інвестиційний капітал І» відбулися наступні зміни:
Звільнено з посади члена Наглядової Ради ВАТ «ЗНКІФ «Інвестиційний капітал І» Robert Gibbins у зв’язку з тим, що він був представником акціонера AUTONOMY CYPRUS TWO LIMITED, який продав акції товариства. Robert Gibbins не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Термін перебування на цій посаді звільненої посадової особи – 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено з посади члена Наглядової Ради ВАТ «ЗНКІФ «Інвестиційний капітал І» David Gerszewski у зв’язку з тим, що він був представником акціонера AUTONOMY CYPRUS TWO LIMITED, який продав акції товариства. David Gerszewski не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Термін перебування на цій посаді звільненої посадової особи – 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено на посаду члена Наглядової Ради ВАТ «ЗНКІФ «Інвестиційний капітал І» Саприкіна Артема Олександровича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних). Підстава для призначення: звільнення членів Наглядової ради. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа призначена на 3 роки. Посадова особа обіймає посаду керівника департаменту міжнародного права в ТОВ «Юридична компанія «Саприкін і Одинець» з 11.01.2010р. Протягом своєї діяльності він був юрисконсультом ТОВ «Васько, Назарчук і Партнери», головним юрисконсультом ТОВ «Васько, Назарчук і Партнери», головним юрисконсультом ТОВ «Маркс, Соколов енд Бурд», членом Наглядової ради АКБ «Львів». Посадова особа емітента немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Призначено на посаду члена Наглядової Ради ВАТ «ЗНКІФ «Інвестиційний капітал І» Одинець Ірину Валеріївну (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних). Підстава для призначення: звільнення членів Наглядової ради. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа призначена на 3 роки. Посадова особа обіймає посаду Директора в ТОВ «Юридична компанія «Саприкін і Одинець» з 01.09.2009р. Протягом своєї діяльності вона була помічником юрисконсульта ТОВ «Васько, Назарчук і Партнери», юрисконсультом ТОВ «Васько, Назарчук і Партнери», головним юрисконсультом ТОВ «Васько, Назарчук і Партнери», юрисконсультом ТОВ «Пузанов, Прокопенко, Чуйко і Партнери», юрисконсультом ТОВ «Маркс, Соколов енд Бурд». Посадова особа емітента немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.