Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.08.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Агрохолдiнг Полiсся"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01103 м. Київ бул. Дружби народiв, буд. 12, прим.37
4. Код за ЄДРПОУ34882646
5. Міжміський код та телефон, факс(044)2216042 (044)2216042
6. Електронна поштова адресаagro2@emitent.net.ua
7. Голова ПравлiнняТимощук Олександр Вiкторович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
21.08.2015обраноЧлен ПравлiнняПак Володимир Воллєрiйович
0
Рiшенням Акцiонера ПАТ "Агрохолдiнг Полiсся" №2 вiд 21.08.2015 р. було прийнято рiшення про обрання Члена Правлiння Пака Володимира Воллєрiйовича, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi Товариства складає: 0 %. Не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призначений з 25.08.2015р. строком на 3 роки. Попередня посада Директор ТОВ "Ухл-Маш-Хлiб"
21.08.2015звільненоЧлен ПравлiнняПак Володимир Воллєрiйович
0
Рiшенням Акцiонера ПАТ "Агрохолдiнг Полiсся" №2 вiд 21.08.2015 р. було прийнято рiшення про звiльнення Члена Правлiння Пака Володимира Воллєрiйовича, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi Товариства складає: 0 %. Не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Звiльнений з 21.08.2015р.,займав посаду з 02.03.2015р. Попередня посада Директор ТОВ "Ухл-Маш-Хлiб".
21.08.2015обраноЧлен ПравлiнняКузьменко Владислав Олександрович
0
Рiшенням Акцiонера ПАТ "Агрохолдiнг Полiсся" №2 вiд 21.08.2015 р. було прийнято рiшення про обрання Члена Правлiння Кузьменка Владислава Олександровича, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi Товариства складає: 0 %. Не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призначений з 25.08.2015р. строком на 3 роки. Попередня посада Директор ТОВ "Мiнатал".
21.08.2015звільненоЧлен ПравлiнняКузьменко Владислав Олександрович
0
Рiшенням Акцiонера ПАТ "Агрохолдiнг Полiсся" №2 вiд 21.08.2015 р. було прийнято рiшення про звiльнення Члена Правлiння Кузьменка Владислава Олександровича, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi Товариства складає: 0 %. Не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Звiльнений з 21.08.2015р., займав посаду з 02.03.2015р. Попередня посада Директор ТОВ "Мiнатал".
21.08.2015обраноГолова ПравлiнняТимощук Олександр Вiкторович
0
Рiшенням Акцiонера ПАТ "Агрохолдiнг Полiсся" №2 вiд 21.08.2015 р. було прийнято рiшення про обрання Голови Правлiння Тимощука Олександра Вiкторовича, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi Товариства складає: 0 %. Не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призначений з 25.08.2015р. строком на 3 роки. Попередня посада Фахiвець з управлiння активами ТОВ "КУА "Олiмп Ессет Iнвестмент"
21.08.2015звільненоГолова ПравлiнняКвятковський Сергiй Вiталiйович
0
Рiшенням Акцiонера ПАТ "Агрохолдiнг Полiсся" № 2 вiд 21.08.2015 р. було прийнято рiшення про звiльнення Голови Правлiння Квятковського Сергiя Вiталiйовича ,особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi Товариства складає: 0 %. Не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Звiльнений з 21.08.2015р,займав посаду з 02.03.2015 року. Попередня посада Голова Правлiння ПАТ "Агрохолдiнг Полiсся"