Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
17.08.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04080 м. Київ вул. Фрунзе, буд. 25
4. Код за ЄДРПОУ36002395
5. Міжміський код та телефон, факс044-364-98-04 044-364-98-01
6. Електронна поштова адресаm.korneva@bank34.kiev.ua
7. Голова ПравлінняВ.А. Іщенко

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
17.08.2015припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїФорманюк Марина Андріївна
0
Рішення про припинення повноважень прийнято Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4" Іщенком В.А. 17.08.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення акціонера Банку від 17.08.2015 р. №5. Посадова особа Форманюк Марина Андріївна (згода на розкриття паспортних даних відсутня), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, припинила повноваження. Акціями емітента Форманюк М.А. не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2010 р. по 16.08.2015 р. На посаду члена Ревізійної комісії нікого не обрано, оскільки діяльність Ревізійної комісії в банку припинено.
17.08.2015припинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїЛавренчук Сергій Миколайович
0
Рішення про припинення повноважень прийнято Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4" Іщенком В.А. 17.08.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення акціонера Банку від 17.08.2015р. №5. Посадова особа Лавренчук Сергій Миколайович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), яка займала посаду Голови Ревізійної комісії, припинила повноваження. Акціями емітента Лавренчук С.М. не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2010 р. по 16.08.2015 р. На посаду Голови Ревізійної комісії нікого не обрано, оскільки діяльність Ревізійної комісії в банку припинено.
17.08.2015призначеноГолова Спостережної радиНіколенко Олександр Володимирович
0
Рішення про призначення прийнято Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4" Іщенком В.А. 17.08.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення аціонера Банку від 17.08.2015 №5. Посадова особа Ніколенко Олександр Володимирович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), призначена на посаду Голови Спостережної ради. Акціами емітента Ніколенко О.В. не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: починаючи з вересня 2005 року Ніколенко О.В. працював на посаді заступника директора департаменту - начальника управління валютних операцій Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України; починаючи з вересня 2014 року і до цього часу він працював на посаді радника Голови Правління ПАТ "БАНК 3/4".
17.08.2015припинено повноваженняГолова Спостережної радиСитнюк Костянтин Миколайович
0
Рішення про припинення повноважень прийнято акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4" Іщенком В.А. 17.08.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення акціонера Банку від 17.08.2015р. №5, прийнятого у зв'язку з отриманням заяви Ситнюка К.М. про припинення повноважень Голови Спостережної ради за власним бажанням. Посадова особа Ситнюк Костянтин Миколайович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), яка займала посаду Голови Спостережної ради, припинила повноваження. Акціями емітента Ситнюк К.М. не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2010 р. по 16.08.2015 р.