Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
11.08.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Ардер"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03067 м.Київ Гарматна, буд.18
4. Код за ЄДРПОУ35416011
5. Міжміський код та телефон, факс0442236255 0442236255
6. Електронна поштова адресаArder@emitent.net.ua
7. ДиректорНога Ярослав Петрович

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1делістингПАТ "Фондова бiржа ПФТС"Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 06.08.2015Акція проста10000000040000000010001.11.2011№504/1/11НКЦПФРАкція проста бездокументарна іменна
Рiшенням Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку № 1203 вiд 04.08.2015р. було зупинення торгiвлю цiнними паперами ПАТ "АРДЕР" на будь-якiй фондовiй бiржi.
На пiдставi Рiшення НКЦПФР ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийняла Рiшення №150805/00004 вiд 05.08.2015р. про виключення iз списку з 06.08.2015 року цiннi папери ПАТ "АРДЕР".