Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
07.08.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01004 м. Київ вул. Льва Толстого, буд. 9А
4. Код за ЄДРПОУ33718227
5. Міжміський код та телефон, факс(044)5376212 (044)5376212
6. Електронна поштова адресаse_perspektiva@fbp.com.ua
7. ДиректорШишков Станiслав Євгенiйович

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1делістингПублiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 07.08.2015Акція проста50000000500000000010004.11.20101012/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуАкція проста бездокументарна іменна
Вiдповiдно до листа ПАТ "ФБ "Перспектива" вiд 07.08.2015р. у зв’язку з зупиненням торгiвлi на будь-якiй фондовiй бiржi, згiдно Рiшення директора ПАТ "ФБ "Перспектива" вiд 07.08.2015р. вих. №15/08/07-03, 07.08.2015р. з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу виключенi (дiя – делiстинг) 5000000000 шт. акцiй простих бездокументарних iменних ПАТ "ФБ "Перспектива", загальною номiнальною вартiстю 50000000 грн., що складає 100% загальної кiлькостi акцiй ПАТ "ФБ "Перспектива". Випуск акцiй ПАТ "ФБ "Перспектива", якi виключенi з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу, був зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 04.11.2010р., реєстрацiйний номер 1012/1/10. Цiннi папери ПАТ "ФБ "Перспектива" з 07.08.2015р. у лiстингу не перебувають.