Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.06.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIТIБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03150 Київ Димитрова 16-Г
4. Код за ЄДРПОУ21685485
5. Міжміський код та телефон, факс044 490 1000 044 490 1030
6. Електронна поштова адресаlarissa.prodan@citi.com
7. Голова ПравлiнняСтiвен Аллан Фiшер

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.05.2015припинено повноваженняЧлен ПравлiнняБереза Iгор ВолодимировичСН 978451
26.11.1998 Московський РУГУ МВС УКраїни в мiстi Києвi
0
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIТIБАНК» 29 травня 2015 року було прийнято рiшення щодо припинення повноважень Члена Правлiння ПАТ «СIТIБАНК» Берези Iгоря Володимировича у зв’язку з припиненням трудових вiдносин Берези Iгоря Володимировича з ПАТ «СIТIБАНК» з 29 травня 2015 року. Береза Iгор Володимирович часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Береза I.В. перебував на посадi Члена Правлiння з 2013 р. Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть Берези I.В.