Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
13.07.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49074 Днiпропетровськ Батумська, 11
4. Код за ЄДРПОУ14360080
5. Міжміський код та телефон, факс0567896152 0567353299
6. Електронна поштова адресаhotline@a-bank.com.ua
7. ТВО Голови ПравлiнняКрашенiннiкова Н.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
10.07.2015призначеночлен Наглядової радиРомазанов Юрiй Магомедович
0
Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення вважати повноваження пана Ромазанова Юрiя Магомедовича з 10.07.2015 року в якостi члена Наглядової ради Банку.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Дата прийняття рiшення : 10.07.2015.
Пiдстава рiшення: протокол Наглядової Ради 1 вiд 10.07.2015 року .
Обгрунтовання : заява вiд Ромазанова Ю.М.
10.07.2015призначеноВиконуючий обов’язки Голови Наглядової ради БанкуСiкун Лариса Василiвна
0
Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення вважати повноваження панi Сiкун Лариси Василiвни в якостi Виконуючого обов’язки Голови Наглядової ради Банку такими , що набирають чинностi з 10.07.2015 року .
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Дата прийняття рiшення : 10.07.2015.
Пiдстава рiшення: протокол Наглядової Ради 2 вiд 10.07.2015 року .
Обгрунтовання : рiшення Наглядової ради.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадови та корисливi злочини.
Призначено на строк до моменту обрання Голови Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв банку, або в iнших випадках передбачених чинним законодавством та Статутом Банку.
10.07.2015припинено повноваженняГолова Наглядової радиРомазанов Юрiй Магомедович
0
Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення про складання повноважень Пана Ромазанова Юрiя Магомедовича в якостi Голови Наглядової ради.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Дата прийняття рiшення : 10.07.2015.
Пiдстава рiшення: протокол Наглядової Ради 1 вiд 10.07.2015 року .
Обгрунтовання : заява вiд Ромазанова Ю.М.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi з 28.04.2015 по 10.07.2015.