Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
10.07.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03087 м. Київ вул. Єреванська, 1
4. Код за ЄДРПОУ23697280
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (044) 594-11-36
6. Електронна поштова адресаndudnyk@ukrgasbank.com
7. Перший заступник Голови ПравлiнняКравець Андрiй Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
09.07.2015припинено повноваженняЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»Дмiтрiєва Олена Михайлiвна-
0
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 09.07.2015 (протокол №15) припинено повноваження члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Дмiтрiєвої Олени Михайлiвни .
На посадi члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Дмiтрiєва О.М. перебувала 4 роки.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.07.2015обраноЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»Александров Олексiй Васильович-
0
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 09.07.2015 (протокол №15) Александрова Олексiя Васильовича обрано до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначено на посаду заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».
Члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Александрова О.В. обрано строком на 5 рокiв.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Александров О. В. обiймав такi посади:
- 03.2007-12.2012 – помiчник Голови Правлiння – начальник департаменту приватних банкiвських послуг АТ «УкрСиббанк»;
- з 2010- по т.ч. – Президент Private Banking Club при Асоцiацiї «Незалежна асоцiацiя банкiв України»;
- 12.2012-06.2015 – заступник Голови Правлiння – начальник департаменту приватних банкiвських послуг АТ «УкрСиббанк»;
- 06.2015-07.2015 – радник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»;
- з 09.07.2015 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».
09.07.2015обраноЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»Лебединець Тетяна Леонiдiвна-
0
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 09.07.2015 (протокол №15) Лебединець Тетяну Леонiдiвну обрано до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначено на посаду заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».
Члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Лебединець Т.Л. обрано строком на 5 рокiв.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Лебединець Т.Л. обiймала такi посади:
- 02.2010-04.2011 – директор департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»;
- 04.2011-07.2011 – директор головного операцiйного управлiння ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»;
- 04.2012- по т.ч. – Президент Всеукраїнської громадської органiзацiї «Iнститут внутрiшнього аудиту»;
- 05.2015 – 07.2015 – радник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»;
- з 09.07.2015 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».
09.07.2015припинено повноваженняЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»Крихтiн Олексiй Євгенович-
0
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 09.07.2015 (протокол №15) припинено повноваження члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Крихтiна Олексiя Євгеновича.
На посадi члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Крихтiн О.Є перебував 4 роки.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.