Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.07.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04070 мiсто Київ вулиця Почайнинська, 38
4. Код за ЄДРПОУ20023569
5. Міжміський код та телефон, факс0445851462 0444625062
6. Електронна поштова адресаial@unexbank.com.ua
7. Виконуючий обов’язки Голови Правлiння Тiмофєєв Анатолiй Вадимович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
01.07.2015призначеноЗаступник Голови Правлiння з ризикiв, член Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за посадоюПотужний Дмитро Євгенович
0
В зв’язку з введенням до органiзацiйної структури ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» посади заступника Голови Правлiння з ризикiв, Рiшенням Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (протокол №16 вiд 01 липня 2015 року о (об) 11-00 годинi.) з 02 липня 2015 року призначено Потужного Дмитра Євгеновича, (дозвiл на розкриття паспортних даних особою не надано) заступником Голови Правлiння з ризикiв, членом Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за посадою на строк - до 01 липня 2018 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 02.04.2015 по 22.06.2015 - ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (директор Департаменту ризикiв); з 15.11.2012 по 12.08.2014 - ПАТ «БАНК ФОРУМ» (директор Департаменту кредитних ризикiв корпоративного бiзнесу, директор Департаменту кредитних ризикiв, директор Департаменту управлiння ризиками); з 09.06.2010 по 14.11.2012 – АКБ «Юнекс» (12.01.2011 перейменовано ПАТ «ЮНЕКС БАНК») (радник Голови Правлiння, начальник управлiння кредитування корпоративних клiєнтiв). Частка, якою володiє Потужний Д.Є. в статутному капiталi ПАТ «ЮНЕКС БАНК» складає 0,00%, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.