Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.07.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕКТОР БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 м. Київ вул. Тарасiвська,9
4. Код за ЄДРПОУ39037656
5. Міжміський код та телефон, факс044 235-09-09 044 235-09-09
6. Електронна поштова адресаbank@vectorbank.com.ua
7. Голова Правлiння Лiчман Ярослав Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.06.2015припинено повноваженняСекретар Ревiзiйної коммiсiї Худоба Сергiй Богданович
0
Вiдповiдно до Рiшення акцiонера №6-2015 вiд 30 червня 2015 року Худоба Сергiй Богданович припинив повноваження Секретаря Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВЕКТОР БАНК" з 30 червня 2015 року.
Посадова особа на посадi перебувала з 17.09.2014
Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
На посаду замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено )нiкого не призначено (обрано).
30.06.2015припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї Ревуцька Марина Анатолiївна
0
Вiдповiдно до Рiшення акцiонера №6-2015 вiд 30 червня 2015 року Ревуцька Марина Анатолiївна припинила повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВЕКТОР БАНК" з 30 червня 2015 року.
Посадова особа на посадi перебувала з 17.09.2014
Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
На посаду замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено )нiкого не призначено (обрано).
30.06.2015припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїКорень Ольга Юрiївна
0
Вiдповiдно до Рiшення акцiонера №6-2015 вiд 30 червня 2015 року Корень Ольга Юрiївна припинила повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВЕКТОР БАНК" з 30 червня 2015 року.
Посадова особа на посадi перебувала з 17.09.2014
Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
На посаду замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено )нiкого не призначено (обрано).
30.06.2015обраноЧлен Спостережної Ради Соломаха-Клiмчук Тетяна Iванiвна
0
Вiдповiдно до Рiшення акцiонера №6-2015 вiд 30 червня 2015 року Соломаху -Клiмчук Тетяну Iванiвну обрано незалежним Членом Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" строком на 3 роки з 30 червня 2015 року.
Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
- 2005р. по 2012р. ТОВ "Укрпромбанк" -Начальник управлiння проектного фiнансування;
- 2012 р. по 2014 р. ПАТ "АКБ Банк" Директор Департаменту проектного фiнансування
30.06.2015обраноЧлен Спостережної Ради Устян Аревiк Суренiвна
0
Вiдповiдно до Рiшення акцiонера №6-2015 вiд 30 червня 2015 року Устян Аревiк Суренiвна обрано незалежним Членом Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" строком на 3 роки з 30 червня 2015 року.
Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
- 2007 р. по 2014 р. ПАТ "Альфа Банк", прийнята заступником начальника Управлiння розвитку бiзнесу Департаменту по роботi з малим та середнiм бiзнесом (Корпоративний бiзнес), на час звiльнення -керiвник з координацiї продажiв вiддiлу продажiв роздрiбних продуктiв Департаменту роздрiбних продажiв (Роздрiбний бiзнес).
з 2014 р Фiзична особа - пiдприємець.