Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.07.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна Компанiя "Атланта Капiтал"
2. Організаційно-правова форма емітентаТовариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження емітента04073 м.Київ проспект Московський, 9-В
4. Код за ЄДРПОУ36392835
5. Міжміський код та телефон, факс0444559622 0444559622
6. Електронна поштова адресаatl-kap@emitent.net.ua
7. ДиректорПiралiєв Руслан Вейдадiнович

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1лістингПАТ "Фондова биржа ПФТС"Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі 30.06.2015Облігація підприємства відсоткова120000000120000218.1829.04.201166/2/11 НКЦПФРОблігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна компанiя "Атланта капiтал" повiдомляє, що 30 червня 2015 року цiннi папери, а саме облiгацiї пiдприємств вiдсотковi серiї А у кiлькостi 120 000 шт. номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. було включено до 2 рiвня лiстингу бiржового реєстру ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".