Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.06.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01011 м. Київ вул. Лєскова, буд. 9
4. Код за ЄДРПОУ14305909
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 490-88-01 (044) 285-32-31
6. Електронна поштова адресаinfo@aval.ua
7. Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.06.2015звільненоЗаступник Голови Правлiння Гшвентер Андреас- -
-
0
Рiшенням Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № СР-6/4 вiд 26.06.2015р.) постановлено з "30" червня 2015 р. звiльнити Гшвентера Андреаса з посади Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" (надалi - Банк) за угодою сторiн (п. 1, ст. 36 КЗпП України) та припинити його повноваження члена Правлiння Банку.

Гшвентер Андреас перебував на посадi Заступника Голови Правлiння Банку з 01.09.2010р. (4 роки 10 мiсяцiв), акцiями Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надано.

На посаду замiсть звiльненого Гшвентера Андреаса нiкого не призначено.