Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.06.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БIРЖА"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01004 мiсто Київ вул. Шовковична, 42-44
4. Код за ЄДРПОУ36184092
5. Міжміський код та телефон, факс044 495 74 74 044 495 74 73
6. Електронна поштова адресаym@ux.ua
7. Голова Правлiння Ткаченко Олег Васильович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
18.06.2015обраноГолова Ревiзiйної комiсiї Гордiєнко Ольга Юрiївна
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 18.06.2015 на Засiданнi Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" (Протокол №13 вiд 18.06.2015). Згiдно цього рiшення обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Гордiєнко Ольгу Юрiївну, у зв’язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, займає посаду головного бухгалтера ПАТ Московська Бiржа