Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.06.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м.Київ Площа Iвана Франка, 5
4. Код за ЄДРПОУ00131305
5. Міжміський код та телефон, факс(044)207-61-49 (044)207-67-43
6. Електронна поштова адресаvku@kievenergo.com.ua
7. Генеральний директорО.В. Фоменко

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.05.2015обраноГолова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"Волкова Вiкторiя Миколаївна- -
-
0
Ревiзiйною комiсiєю ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 29.05.2015 року було прийнято рiшення про обрання Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Волкову Вiкторiю Миколаївну.
Паспортнi данi: не надано згоди на розкриття.
Волкова В.М. не є акцiонером ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» безстроково. Посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: ТОВ «Донецька аудиторська компанiя», аудитор; ТОВ «ДТЕК», головний спецiалiст Департаменту по корпоративному внутрiшньому аудиту; ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», керiвник департаменту iз внутрiшнього контролю та управлiння ризиками
29.05.2015звільненоГолова та Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Гнездiлова Олена Миколаївна- -
-i
0
З 29.05.2015 року звiльнено з посади Голову Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" та Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Гнездiлову Олену Миколаївну за власним бажанням на пiдставi її заяви вiд 14.05.2015 року та рiшення Ревiзiйної комiсiї (протокол №2 вiд 29.05.2015 року).
Паспортнi данi: не надано згоди на розкриття.
Пiдстава рiшення: заява Гнездiлової О.М., протокол Ревiзiйної комiсiї №2 вiд 29.05.2015 року.
Причини звiльнення: за власним бажанням.
Гнездiлова Олена Миколаївна не є акцiонером ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" - з 14.03.2013 року, Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" - з 23.01.2012 року. На посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" призначення не вiдбулося.