Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Дата здійснення дії: 25.02.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

25.02.2010 ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийняло рiшення №2502/2010/01(л) про змiну рiвня лiстингу 108364280 (100%) простих iменних акцiй АК "Київенерго", номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, а саме: про переведення акцiй з Котирувального списку ПФТС 1-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку.
Рiшення набуває чинностi з 26.02.2010.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв складає 100%.
Дата реєстрацiї випуску цiнних паперiв - 15.04.1999.
Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - 285/10/1/99.
Найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi.
Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв - акцiї, простi iменнi, документарна.
Дата рiшення та найменування фондової бiржi, яка прийняла рiшення про змiну рiвня лiстингу - 25.02.2010, ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС".
Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв - 108364280 акцiй АК "Київенерго" продовжують бути у лiстингу, права власникiв акцiй не змiнилися.
Додаткова iнформацiя: простi iменнi акцiї АК "Київенерго" згiдно рiшення ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 25.02.2010 №2502/2010/01(л) (АК "Київенерго"стало вiдомо про змiну лiстингу цiнних паперiв 09.03.2010) переведенi з Котирувального списку ПФТС 1-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку у зв'язку з не вiдповiднiстю цiнних паперiв наступним умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 1-го рiвня лiстингу: "кожен з останнiх 6 мiсяцiв з цiнними паперами емiтента укладалось не менше 10 бiржових угод, при цьому середньомiсячна вартiсть бiржових угод з цiнними паперами емiтента протягом останнiх 6 мiсяцiв складає не менше 1000000 грн."