Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.05.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03087 м. Київ вул. Єреванська, 1
4. Код за ЄДРПОУ23697280
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (044) 594-11-36
6. Електронна поштова адресаndudnyk@ukrgasbank.com
7. Заступник Голови ПравлiнняВасилець Наталiя Євгенiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
28.05.2015призначеноГолова Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»Шевченко Кирило Євгенович-
0
Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 15.04.2015 (протокол №8) прийнято таке рiшення, а саме:
«Призначити (обрати) Шевченка Кирила Євгеновича Головою Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» за погодженням в установленому порядку з Нацiональним банком України, звiльнивши його з посади першого заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК». До погодження Нацiональним банком України кандидатури Голови Правлiння Шевченку Кирилу Євгеновичу виконувати обов’язки Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».».
Пiдстави для призначення Шевченка К.Є. Головою Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»:
- рiшення Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем вiд 21 травня 2015 року №220 про погодження Шевченка Кирила Євгеновича на посаду Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (лист НБУ вiд 22.05.2015 №24-00011/35093, вх. вiд 28.05.2015 №02/11277),
- наказ (по особовому складу) АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.05.2015 №208-П.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Шевченко К.Є. обiймав такi посади:
- 04.2010 – 04.2011 – в.о. Голови Правлiння, Голова Правлiння ПАТ «Терра Банк»;
- 04.2011 – 12.2011 – Голова Правлiння ПрАТ «Українська Стратегiчна Група»;
- 02.2012 – 04.2012 – Голова Правлiння ПрАТ «СКПД»;
- 05.2012 – 08.2014 – радник Секретарiату голови ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»;
- 10.2014 – 12.2014 – перший заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»;
- 12.2014 – 05.2015 – в.о. Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»;
- з 05.2015 – Голова Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».