Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.05.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49074 Днiпропетровськ Батумська, 11
4. Код за ЄДРПОУ14360080
5. Міжміський код та телефон, факс0567896152 0567353299
6. Електронна поштова адресаab@a-bank.com.ua
7. ТВО Голови ПравлiнняКрашенiннiкова Н.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.05.2015призначеноЧлен ПравлiнняБондарчук Iрина Миколаївна
0
Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення призначити з 27.05.15. Панi Бондарчук Iрину Миколаївну Членом Правлiння
Дата прийняття рiшення : 27.05.2015.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадови та корисливi злочини.
Строк, на який обрана особа - 3 роки.
27.05.2015призначеноЧлен ПравлiнняПiкуш Сергiй Петровiч
0
Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення призначити с 27.05.15. Пана Пiкуша Сергiя Петровича Членом Правлiння
Дата прийняття рiшення : 27.05.2015.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадови та корисливi злочини.
Строк, на який обрана особа - 3 роки.
27.05.2015призначеноЧлен ПравлiнняБаканова Вiкторiя Генрiхiвна
0
Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення призначити з 27.05.15. Панi Баканову Вiкторiю Генрiхiвну Членом Правлiння.
Дата прийняття рiшення : 27.05.2015.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадови та корисливi злочини.
Строк, на який обрана особа - 3 роки.
27.05.2015звільненоЧлен ПравлiнняАрiнiчева Наталiя Сергiївна
0
Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення звiльнити Панi Арiнiчевої Наталiї Сергiївни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних).
Дата прийняття рiшення : 27.05.2015.
Обгрунтовання :закiнчення термiну дiї повноважень .
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадови та корисливi злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
27.05.2015звільненоЧлен ПравлiнняМаркова Iрина Федорiвна
0
Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення звiльнити Панi Маркової Iрини Федорiвни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних).
Дата прийняття рiшення : 27.05.2015.
Обгрунтовання :закiнчення термiну дiї повноважень .
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадови та корисливi злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

27.05.2015звільненоЧлен ПравлiнняБондарчук Iрина Миколаївна
0
Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення звiльнити Панi Бондарчук Iрини Миколаївни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних).
Дата прийняття рiшення : 27.05.2015.
Обгрунтовання :закiнчення термiну дiї повноважень .
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадови та корисливi злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.


27.05.2015звільненоЧлен Правлiння Пiкуш Сергiй Петрович
0
Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення звiльнити Пана Пiкуша Сергiя Петровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних)
Дата прийняття рiшення : 27.05.2015.
Обгрунтовання :закiнчення термiну дiї повноважень .
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадови та корисливi злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

27.05.2015звільненоЧлен ПравлiнняБаканова Вiкторiя Генрiхiвна
0
Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення звiльнити Панi Баканової Вiкторii Генрiхiвни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних).
Дата прийняття рiшення : 27.05.2015.
Обгрунтовання :закiнчення термiну дiї повноважень .
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадови та корисливi злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.