Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
22.05.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Українська аграрно -страхова компанiя"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента18016 м. Черкаси вул. Героїв Сталiнграду, буд. 22-А
4. Код за ЄДРПОУ22800936
5. Міжміський код та телефон, факс0472-71-02-37 0472-56-65-25
6. Електронна поштова адресаHomchenko@uaic.com.ua
7. Голова правлінняСавенко О.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
21.05.2015обраноЧлен правлінняМахно Олександр Васильович- -
-
0
Наглядова рада Товариства 21.05.2015 р. прийняла рішення обрати на посаду члена правління Махно Олександра Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення наглядової ради Товариства від 21.05.2015 р. Протокол № 2. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано, - до переобрання. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років - провідний юрисконсульт консалтингово-юридичного відділу, юрисконсульт, начальник відділу організаційно-правового забезпечення. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
21.05.2015припинено повноваженняЧлен правлінняНазаренко Ігор Васильович- -
-
0
Наглядова рада Товариства 21.05.2015 р. прийняла рішення про припинення повноважень члена правління Назаренка Ігоря Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - заява Назаренка І.В. Перебував на посаді члена правління з 16.08.2013 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.