Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
19.05.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03087 м. Київ вул. Єреванська, 1
4. Код за ЄДРПОУ23697280
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (044) 594-11-36 -
6. Електронна поштова адресаndudnyk@ukrgasbank.com
7. Заступник Голови ПравлiнняВасилець Наталiя Євгенiвна

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
118.05.2015Держава в особi Мiнiстерства фiнансiв України0001348092.999894.6984
В зв’язку з завершенням процедури збiльшення розмiру статутного капiталу АБ «УКРГАЗБАНК» та депонуванням глобального сертифiкату акцiй АБ «УКРГАЗБАНК», повiдомляємо про збiльшення розмiру пакету акцiй власника iстотної участi АБ «УКРГАЗБАНК» - Держави в особi Мiнiстерства фiнансiв України, мiсцезнаходження: 01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2.
Розмiр частки Держави в особi Мiнiстерства фiнансiв України до змiни розмiру пакета акцiй становив 92,9998% статутного капiталу АБ «УКРГАЗБАНК», розмiр частки пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить 94,6984% статутного капiталу АБ «УКРГАЗБАНК».