Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Кiровоградлiтмаш"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента25491 м.Кiровоград вул.Ливарна,1
4. Код за ЄДРПОУ31562464
5. Міжміський код та телефон, факс0522-55-80-02 0522-55-80-02
6. Електронна поштова адресаkd_litmash@emitent.net.ua
7. Голова комiсiї з припиненняШамiлов Вячеслав Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
16.05.2015обраноРевiзорКлепацький Олег ГригоровичЕА 799768
24.11.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2015 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Ревiзор Клепацький Олег Григорович (паспорт ЕА 799768 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 24.11.2000), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: начальник охорони ПрАТ "Кiровоградлiтмаш". На посаду обраний термiном 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
16.05.2015звільненоРевiзорКлепацький Олег ГригоровичЕА 799768
24.11.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2015 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Ревiзор Клепацький Олег Григорович (паспорт ЕА 799768 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 24.11.2000), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 02.12.2011 р. по 16.05.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
16.05.2015обраноДиректорШамiлов Вячеслав МиколайовичЕА 785766
22.11.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
50
Рiшенням наглядової ради вiд 16.05.2015 року ОБРАНО: Директор Шамiлов Вячеслав Миколайович (паспорт ЕА 785766 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.11.2000), розмiр пакета акцiй: 2890351 шт.(2890351 грн., 50%). Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: голова правлiння ЗАТ "Кiровоградлiтмаш", директор ПрАТ "Кiровоградлiтмаш". На посаду обраний термiном 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
16.05.2015обраноГолова наглядової радиСуворова Олена ВолодимирiвнаЕВ 185315
06.12.2007 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Рiшенням наглядової ради вiд 16.05.2015 року ОБРАНО: Голова наглядової ради Суворова Олена Володимирiвна (паспорт ЕВ 185315 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.12.2007), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: юрист ПрАТ "Кiровоградлiтмаш". На посаду обрана термiном 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
16.05.2015звільненоДиректорШамiлов Вячеслав МиколайовичЕА 785766
22.11.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
50
Рiшенням наглядової ради вiд 16.05.2015 року ЗВIЛЬНЕНО: Директор Шамiлов Вячеслав Миколайович (паспорт ЕА 785766 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.11.2000), розмiр пакета акцiй: 2890351 шт.(2890351 грн., 50%). На посадi перебував з 01.11.2011 р. по 16.05.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
16.05.2015обраноЧлен наглядової радиМихайлишин Ольга ДмитрiвнаЕА 643850
08.06.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2015 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Михайлишин Ольга Дмитрiвна (паспорт ЕА 643850 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 08.06.1999), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний бухгалтер ПрАТ "Кiровоградлiтмаш". На посаду обрана термiном 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
16.05.2015обраноЧлен наглядової радиЧельник Олег МиколайовичЕА 742521
20.07.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2015 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Чельник Олег Миколайович (паспорт ЕА 742521 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 20.07.2000), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: заступник директора ПрАТ "Кiровоградлiтмаш". На посаду обраний термiном 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
16.05.2015обраноЧлен наглядової радиСуворова Олена ВолодимирiвнаЕВ 185315
06.12.2007 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2015 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Суворова Олена Володимирiвна (паспорт ЕВ 185315 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.12.2007), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: юрист ПрАТ "Кiровоградлiтмаш". На посаду обрана термiном 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
16.05.2015звільненоЧлен наглядової радиМихайлишин Ольга ДмитрiвнаЕА 643850
08.06.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2015 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Михайлишин Ольга Дмитрiвна (паспорт ЕА 643850 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 08.06.1999), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебувала з 02.12.2011 р. по 16.05.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
16.05.2015звільненоЧлен наглядової радиЧельник Олег МиколайовичЕА 742521
20.07.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2015 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Чельник Олег Миколайович (паспорт ЕА 742521 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 20.07.2000), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 02.12.2011 р. по 16.05.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
16.05.2015звільненоГолова наглядової радиСуворова Олена ВолодимирiвнаЕВ 185315
06.12.2007 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2015 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Голова наглядової ради Суворова Олена Володимирiвна (паспорт ЕВ 185315 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.12.2007), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебувала з 02.12.2011 р. по 16.05.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.