Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
06.05.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Криворізький турбінний завод "Констар"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента50045 м. Кривий Ріг Окружна, 127
4. Код за ЄДРПОУ13461621
5. Міжміський код та телефон, факс(056) 404-06-49 (056) 409-32-29
6. Електронна поштова адресаyurist@constar.com.ua
7. Керуючий санацією - Генеральний директорПопрожук О.О.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
24.04.2015обраноГенеральний директорПопрожук Олег ОлександровичАК 860639
17.04.2008 Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
0.0165
Рішенням Наглядової ради емітента від 24.04.2015 р. (протокол №2) подовжено строк повноважень одноосібного виконавчого органа - Генерального директора Попрожука Олега Олександровича на один рік - до 28.04.2016р. включно. Підстава - закінчення строку повноважень одноосібного виконавчого органа - Генерального директора 28.04.2015р. Попрожук Олег Олександрович (паспорт: серія АК номер 860639 виданий 17.04.2008 р. Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0165%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 27468 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх п'яти років займав посаду генерального директора ПАТ "Констар". Розмір пакета акцій - 436 простих іменних акцій.