Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". особлива інформація про факт лістингу цінних паперів на фондовій біржі

Дата здійснення дії: 26.01.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Місцезнаходження емітента: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, 01011
Голова ПравлінняЛавренчук Володимир Миколайович

26 січня 2010 року прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» включено до Котирувального списку першого рівня лістингу Біржового реєстру ВАТ «Українська біржа» (лист ВАТ «Українська біржа» вих. № 24/01/10 від 26.01.2010).
До лістингу включені прості іменні акції Банку номінальною вартістю 0,10 грн. (Нуль гривень десять копійок) кожна у кількості 24 149 349 080 (Двадцять чотири мільярди сто сорок дев’ять мільйонів триста сорок дев’ять тисяч вісімдесят) штук, що складає 100% від загальної кількості випущених акцій.
Прості іменні акції АТ «Райффайзен Банк Аваль» випущені в документарній формі. Випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво про реєстрацію реєстраційний № 237/1/08, дата реєстрації 19 червня 2008 року, дата видачі 16 грудня 2008 року.
Рішення про включення до лістингу простих іменних акцій АТ «Райффайзен Банк Аваль» прийнято Котирувальною комісією ВАТ «Українська біржа» (рішення № 58 від 25.01.2010) на підставі заяви Банку.