Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Відкрите акціонерне товариство "Завод "Львівсільмаш". Спростування

Дата здійснення дії: 27.01.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05786134
Місцезнаходження емітента: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, 4
генеральний директорЛомоносов Олег Анатолійович

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЛЬВIВСIЛЬМАШ"спростовує інформацію розміщену на сайті комісії в стрічці новин 30.12.2009 року і надає уточнену інформацію.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Дата вчинення дії: 28.12.2009.:

1.. Дата прийняття рішення: 28.12.2009. Зміни (призначено або звільнено): звільнено. Посада: Голова правління. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування): Сабашук Петро Павлович. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав): паспорт СА 682927, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 28.02.1998 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,3474. Стосовно Сабашука П.П. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів. Зміст рішення: звільнити Сабашук П.П. с посади голови правління ВАТ. Підстава (обґрунтування): звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних Зборів Акціонерів від 28.12.2009, за власним бажанням. Рішення набуває чинності з моменту прийняття. Сабашук П.П. займав посаду Голови Правління один рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Замість Сабашука П.П. на посаду Голови правління нікого не призначенно у зв'язку з реорганізаціею системи управління.

2. Дата прийняття рішення: 28.12.2009. Зміни (призначено або звільнено): призначено. Посада: Генеральний директор. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування): Ломоносов Олег Анатолійович. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав): паспорт СО 703742, Харківським РУ ГУ УМВС України в м. Києві. 28.06.2001 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 17,0742 Стосовно Ломоносова О.А. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів. Зміст рішення: обрати головою правління); підстава (обґрунтування): Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних Зборів Акціонерів від 28.12.2009. Строк, на який призначено: на 3 роки. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: інженер, заступник директора, генеральний директор ВАТ "ЄМЗ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення набуває чинності з моменту прийняття.

3.. Дата прийняття рішення: 28.12.2009. Зміни (призначено або звільнено): звільнено. Посада: голова спостережної (наглядової) ради. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування): ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 01240137). Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав): немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 19,00. Стосовно ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ". Рішення прийнято загальними зборами акціонерів. Зміст рішення: відкликати з посту Голови спостережної (наглядової), підстава (обґрунтування): звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних Зборів Акціонерів від 28.12.2009 . Рішення набуває чинності з моменту прийняття. ВАТ "ЗДСК" займало посаду
Голови спостережної (наглядової) ради протягом одного року.

4. Дата прийняття рішення: 28.12.2009. Зміни (призначено або звільнено): призначено. Посада: голова спостережної (наглядової) ради. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування): Сабашук Петро Павлович. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав): паспорт СА 682927, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 28.02.1998 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,3474. Стосовно Сабашука П.П. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів. Зміст рішення: обрати до спостережної (наглядової) ради головою спостережної (наглядової) ради; підстава (обґрунтування): Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних Зборів Акціонерів від 28.12.2009. Строк, на який призначено: на 3 роки. Рішення набуває чинності з моменту прийняття. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: майстер, старший майстер, головний інженер, директор, президент, головний конструктор, народний депутат України, голова підкомітету комітету Верховної Ради України, державний службовець, голова науково-технічної ради, голова наглядової ради, голова
правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


5. Дата прийняття рішення: 28.12.2009. Зміни (призначено або звільнено): звільнено. Посада: член спостережної (наглядової) ради. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування): ТОВ «КРЕДО-АКТИВ». Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав): немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,00. Стосовно ТОВ "КРЕДО-АКТИВ". Рішення прийнято загальними зборами акціонерів. Зміст рішення: відкликати з посту члену спостережної (наглядової) ради підстава (обґрунтування): звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних Зборів Акціонерів від 28.12.2009. ТОВ "КРЕДО-АКТИВ" займало посаду члена спостережної (наглядової) ради протягом одного року.
Замість ТОВ «КРЕДО-АКТИВ» нікого не призначено.


6. Дата прийняття рішення: 28.12.2009. Зміни (призначено або звільнено): звільнено. Посада: член спостережної (наглядової) ради. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування): Ковалевський Едуард Володимирович. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав): паспорт СН 540743, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.09.1997 р.. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,0. Стосовно Ковалевського Е.В. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів. Зміст рішення: звільнити з посади члена спостережної (наглядової) ради ;
підстава (обґрунтування): звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних Зборів Акціонерів від 28.12.2009.. Ковалевський Е.В. займав посаду члена спостережної ради протягом одного року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення набуває чинності з моменту прийняття.

7. Дата прийняття рішення: 28.12.2009. Зміни (призначено або звільнено): призначено. Посада: член спостережної (наглядової) ради. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування): ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 01240137).. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 19,00. рішення прийнято загальними зборами акціонерів. Зміст рішення: обрати до спостережної (наглядової) ради членом спостережної (наглядової) ради; підстава (обґрунтування): Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних Зборів Акціонерів від 28.12.2009. Строк, на який призначено: на 3 роки. Рішення набуває чинності з моменту прийняття

8. Дата прийняття рішення28.12.2009. Зміни (призначено або звільнено): звільнено. Посада: член спостережної (наглядової) ради. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування): Стаднік Олег Миколайович. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав): паспорт СМ 074493, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 03.03.1999 р.. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0. Стосовно Стадника О.М.рішення прийнято загальними зборами акціонерів. Зміст рішення: звільнити з посади члна спостережної (наглядової) ради; підстава (обґрунтування):звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних Зборів Акціонерів від 28.12.2009. Стадник О.М. займав посаду члена спостережної ради протягом одного року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення набуває чинності з моменту прийняття.
Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: юрисконсульт, начальник юридичного відділу, начальник правового управління, заступник генерального директора, перший заступник голови представництва, директор.

9. Дата прийняття рішення: 28.12.2009. Зміни (призначено або звільнено): призначено. Посада: член спостережної (наглядової) ради. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування): Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Рассвет». Код ЄДРПОУ 33052967. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 6,4117%. Стосовно ВАТ "ЗНВКІФ "Рассвет". Рішення прийнято загальними зборами акціонерів. Зміст рішення: обрати до спостережної (наглядової) ради членом спостережної (наглядової) ради; Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних Зборів Акціонерів від 28.12.2009. Строк, на який призначено: на 3 роки. Рішення набуває чинності з моменту прийняття.

10. Дата прийняття рішення: 28.12.2009. Зміни (призначено або звільнено): звільнено. Посада: член правління. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування): Ящинський Павло Анатолійович. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав): паспорт АС 019864, виданий Горохівським РВ УМВС України у Волинській обл. 21.03.1996 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,00 Стосовно Ящинського П.А Рішення прийнято загальними зборами акціонерів. Зміст рішення: відкликати з поста члена правління; підстава (обґрунтування): на підставі Протоколу Загальних Зборів Акціонерів від 28.12.2009 та реорганізація системи управляння Товариством. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ящинський П.А. займав посаду члена правління протягом одного року. Рішення набуває чинності з моменту прийняття. Замість Ящинского П.А. нікого не призначено.


11. Дата прийняття рішення: 19.12.2008. Зміни (призначено або звільнено): звільнено. Посада: член правління. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування): Мішок Сергій Миколайович. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав): паспорт СВ 413183, виданий Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій області 07.07.2001 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,00. Стосовно Мішка С.М. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів. Зміст рішення: відкликати з поста члена правління; підстава (обґрунтування): на підставі Протоколу Загальних Зборів Акціонерів від 28.12.2009 та реорганізація системи управляння Товариством. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Мішок С.М. займав посаду члена правління протягом одного року. Рішення набуває чинності з моменту прийняття. Замість Мішка С.М. нікого не призначено.
.


12. Дата прийняття рішення: 19.12.2008. Зміни (призначено або звільнено): звільнено. Посада: член правління. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування): Рудь Костянтин Володимирович. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав): паспорт СВ 987629, виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 06.04.2006 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,00. Стосовно Рудя К.В. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів. Зміст рішення: відкликати з поста члена правління; підстава (обґрунтування): на підставі Протоколу Загальних Зборів Акціонерів від 28.12.2009 та реорганізація системи управляння Товариством. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рудь К.В. займав посаду члена правління протягом одного року. Рішення набуває чинності з моменту прийняття. Замість Рудя К.В. нікого не призначено.
.