Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента69076 м.Запорiжжя вул.Георгiя Сапожнiкова,6
4. Код за ЄДРПОУ00377511
5. Міжміський код та телефон, факс(061) 228-11-99 (061) 228-13-88
6. Електронна поштова адресаvasiliy.sidorenko@carlsberg.ua
7. Генеральний директорШевченко Євген Вiкторович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
28.04.2015обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїАлександрова Галина ПавлiвнаСВ 536577
30.03.2002 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
0
Член Ревiзiйної комiсiї Александрова Галина Павлiвна (паспорт: серiя СВ номер 536577 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 30.03.2002р.) обрана напосаду 28.04.2015р. на наступний термiн. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - Головний менеджер з фiнансiв та аудиту, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Карлсберг Україна". Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015р.
28.04.2015припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїАлександрова Галина ПавлiвнаСВ 536577
30.03.2002 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
0
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Александрової Галини Павлiвни (паспорт: серiя СВ номер 536577 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 30.03.2002р.) припиненi 28.04.2015р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 рокiв. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015р.
28.04.2015обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїВiбеке АгерхолмPDNK 201169368
20.11.2007 Департаментом Алерод комуне
0
Член Ревiзiйної комiсiї Вiбеке Агерхолм (паспорт: серiя PDNK номер 201169368 виданий Департаментом Алерод комуне 20.11.2007р.) обрана на посаду 28.04.2015р. на наступний термiн. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - Вiце-Президент групи мiжнародного аудиту Карлсберг А/С, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Карлсберг Україна". Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015р.
28.04.2015припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїВiбеке АгерхолмPDNK 201169368
20.11.2007 Департаментом Алерод комуне
0
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Вiбеке Агерхолм (паспорт: серiя PDNK номер 201169368 виданий Департаментом Алерод комуне 20.11.2007р.) припиненi 28.04.2015р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015р.
28.04.2015обраноГолова Ревiзiйної комiсiїТомас ВолкеPDNK 202897604
20.11.2007 Департаментом Алерод комуне
0
Голова Ревiзiйної комiсiї Томас Волке (паспорт: серiя PDNK номер 202897604 виданий Департаментом Алерод комуне 20.11.2007р.) обраний на посду 28.04.2015р. на наступний термiн. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - Директор з регiонального контролю у Пiвнiчнiй Європi Карлсберг А/С, Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Карлсберг Україна". Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015р.
28.04.2015припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїТомас ВолкеPDNK 202897604
20.11.2007 Департаментом Алерод комуне
0
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Томаса Волке (паспорт: серiя PDNK номер 202897604 виданий Департаментом Алерод комуне 20.11.2007р.) припиненi 28.04.2015р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015р.
28.04.2015обраноЧлен Наглядової радиХансен Томас КезлерPDNK 205406954
04.08.2011 Глоструп коммуне
0
Член Наглядової ради Хансен Томас Кезлер (паспорт: серiя PDNK номер 205406954 виданий Глоструп коммуне 04.08.2011р.) обраний на посаду 28.04.2015р. на наступний термiн. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - Керiвник проекту - Директор Бродрен Хартманн, Керуючий директор у Схiднiй Європi Карлсберг А/С, Член Наглядової ради ПАТ "Карлсберг Україна". Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015р.
28.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиХансен Томас КезлерPDNK 205406954
04.08.2011 Глоструп коммуне
0
Повноваження Члена Наглядової ради Хансена Томаса Кезлера (паспорт: серiя PDNK номер 205406954 виданий Глоструп коммуне 04.08.2011р.) припиненi 28.04.2015 р. у зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015р.
28.04.2015обраноЧлен Наглядової радиРогачевський Антон Львович40 03 501973
06.03.2003 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального вiддiлення Санкт-Петербурга
0
Член Наглядової ради Рогачевський Антон Львович (паспорт: серiя 40 03 номер 501973 виданий 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального вiддiлення Санкт-Петербурга 06.03.2003р.) обраний на посаду 28.04.2015р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Вiце-Президент з правових питань ТОВ Балтика, РФ. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015р.
28.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиСонденсков БьорнPDNK 101169097
23.02.2000 Полiцейським вiддiлом Фредерiксберга
1e-05
Повноваження члена Наглядової ради Сонденскова Бьорна (паспорт: серiя PDNK номер 101169097 виданий Полiцейським вiддiлом Фредерiксберга 23.02.2000р.) припиненi 28.04.2015р. у зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.00001% на суму 10.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 рокiв. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015р.
28.04.2015обраноГолова Наглядової радиПастушка Яцек КшиштофЕЕ 5074260
02.07.2012 Мазовецьким воєводством
0
Голова Наглядової ради Пастушка Яцек Кшиштоф (паспорт: серiя ЕЕ номер 5074260 виданий Мазовецьким воєводством 02.07.2012р.) обраний на посаду 28.04.2015р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Генеральний директор Карлсберг Польща, Генеральний директор Рiнгнес Норвегiя, Президент ТОВ Балтика, РФ. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015р.
28.04.2015припинено повноваженняГолова Наглядової радиIсаак ШепсPISR 29006760
06.01.2013 Херзлiя
0
Повноваження Голови Наглядової ради Iсаака Шепс (паспорт: серiя PISR номер 29006760 виданий Херзлiя 06.01.2013р.) припиненi 28.04.2015 р. у зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015р.