Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03087 м. Київ вул. Єреванська, 1
4. Код за ЄДРПОУ23697280
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (044) 594-11-36 -
6. Електронна поштова адресаndudnyk@ukrgasbank.com
7. Заступник Голови ПравлiнняКрихтiн Олексiй Євгенович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
28.04.2015обраноНезалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»Шренiк Давда (Shrenik Davda)-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) до складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» на посаду незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» обрано Шренiка Давду (Shrenik Davda).
Члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шренiка Давду (Shrenik Davda) обрано строком на 3 роки.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Шренiк Дадва (Shrenik Davda) обiймав такi посади:
- 2007-2010 – керуючий директор Deutsche Bank AG, Лондон – СЕМА;
- 2010-2011 – партнер NECP LLP;
- 2011-2013 – Gryphon Emerging Markets Limited – CEO, виконавчий директор;
- 2013-до цього часу – партнер NECP LLP.
28.04.2015обраноНезалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»Багiров Теймур Мамедович-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) до складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» на посаду незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» обрано Багiрова Теймура Мамедовича.
Незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багiрова Т.М. обрано строком на 3 роки.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Багiров Т.М. обiймав такi посади:
- 2009-2010 – Мiнiстерство фiнансiв України, директор Департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв;
- 2010 – Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвник групи радникiв Вiце-прем’єр-мiнiстра України з питань економiки;
- 2011-2013 – компанiя Iskander Energy Corp, член ради директорiв, головний радник;
- 2013-2014 – Iнвестицiйна компанiя А1, Альфа-Груп, керуючий директор.
28.04.2015обраноЧлен Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»Ящук Валентина Вiталiївна-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) до складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» обрано Ящук Валентину Вiталiївну.
Члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Ящук В.В. обрано строком на 3 роки.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Ящук В.В. обiймала такi посади:
- 08.2005-01.2011 - начальник Управлiння фiнансової полiтики Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України;
- 01.2011-до цього часу – перший заступник директора Департаменту фахової експертизи, начальник Управлiння економiки та фiнансiв Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України.
28.04.2015обраноЧлен Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»Свистун Андрiй Олександрович-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) до складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» обрано Свистуна Андрiя Олександровича.
Члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Свистуна А.О. обрано строком на 3 роки.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Свистун А.О. обiймав такi посади:
- 09.2005-03.2011 – начальник вiддiлу валютного регулювання Департаменту полiтики розвитку ринку фiнансових послуг Мiнiстерства фiнансiв України;
- 03.2011-09.2011 – начальник вiддiлу з питань валютного регулювання Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України;
- 09.2011-07.2014 – начальник вiддiлу контролю за банкiвськими установами Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України;
- 07.2014-08.2014 – начальник вiддiлу з питань управлiння корпоративними правами держави в банках та аналiтичної роботи Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України;
- 08.2014-до цього часу – начальник вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.
28.04.2015обраноЧлен Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»Матузка Ярослав Васильович-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) до складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» обрано Матузку Ярослава Васильовича.
Члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Матузку Я.В. обрано строком на 3 роки.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Матузка Я.В. обiймав такi посади:
- 04.2009-03.2011 – Мiнiстерство фiнансiв України: заступник директора Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна служба)-начальник аналiтичного вiддiлу; заступник директора Департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв–начальник вiддiлу контролю за банкiвськими установами; директор Департаменту правового забезпечення;
- 03.2011-до цього часу – директор Юридичного департаменту Мiнiстерства фiнансiв України.
28.04.2015обраноЧлен Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»Маркарова Оксана Сергiївна-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) до складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» обрано Маркарову Оксану Сергiївну.
Члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Маркарову О.С. обрано строком на 3 роки.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Маркарова О.С. обiймала такi посади:
- 11.2003-03.2015 – Голова Правлiння (Президент) ЗАТ IК «IТТ-Iнвест» (з 2010 р. ПАТ IК «IТТ-Iнвест»);
- 03.2015-до цього часу – Заступник Мiнiстра фiнансiв України-керiвник апарату.
28.04.2015обраноГолова Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»Шевальов Артем Валентинович-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» обрано Шевальова Артема Валентиновича.
Голову Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальова А.В. обрано строком на 3 роки.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Шевальов А.В. обiймав такi посади:
- 07.2006-09.2011 – Глава Представництва ПАТ «Державний експортно-iмпортний банк України» у м. Лондон;
- 06.2011-03.2015 – Директор-альтернат вiд Швейцарiї, України, Сербiї, Чорногорiї, Лiхтенштейну, Молдови, Туркменiстану, член Ради директорiв Європейського банку реконструкцiї та розвитку;
- 09.2011-07.2013 – Радник Голови Правлiння групи радникiв Голови Правлiння ПАТ «Державний експортно-iмпортний банк України»;
- 03.2015-до цього часу – Заступник Мiнiстра фiнансiв України з питань європейської iнтеграцiї.
28.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»Диба Михайло Iванович -
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) припинено повноваження члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Диби Михайла Iвановича.
На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Диба М.I. перебував 11 мiсяцiв.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»Ящук Валентина Вiталiївна-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) припинено повноваження члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Ящук Валентини Вiталiївни.
На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Ящук В.В. перебувала 11 мiсяцiв.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»Свистун Андрiй Олександрович-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) припинено повноваження члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Свистуна Андрiя Олександровича.
На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Свистун А.О. перебував 11 мiсяцiв.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»Матузка Ярослав Васильович-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) припинено повноваження члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Матузки Ярослава Васильовича.
На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Матузка Я.В. перебував 11 мiсяцiв.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

28.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»Страхова Наталiя Борисiвна-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) припинено повноваження члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Страхової Наталiї Борисiвни.
На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Страхова Н.Б. перебувала 11 мiсяцiв.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Коцюба Володимир Олександрович-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) припинено повноваження члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Коцюби Володимира Олександровича.
На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Коцюба В.О. перебував 11 мiсяцiв.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015припинено повноваженняГолова Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»Лiсовенко Вiталiй Васильович-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) припинено повноваження Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Лiсовенка Вiталiя Васильовича.
На посадi Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Лiсовенко В.В. перебував 11 мiсяцiв.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.