Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "СПАС"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента83001 м. Донецьк вул. Постишева,60
4. Код за ЄДРПОУ31623500
5. Міжміський код та телефон, факс(062) 345 96 39 (062) 345 96 39
6. Електронна поштова адресаnesterenko@ifc.ip-pluss.com
7. Голова правлiнняСiдорова Тетяна Анатолiївна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
28.04.2015обраноГолова наглядової радиКелембет Михайло ВалерiйовичВС 325889
07.07.2000 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
0
Посадова особа Голова наглядової ради Келембет Михайло Валерiйович (паспорт: серiя ВС номер 325889 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 07.07.2000р.) обрана на посаду 28.04.2015. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник вiддiлу судових спорiв, директор. Рiшення прийнято Загальними зборами Акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол №1 вiд 28.04.2015р.) Прсадова особа приступає до виконування обов'язкiв з 29.04.2015р.
28.04.2015припинено повноваженнячлен Наглядової радиГригоренко Олена АнатолiївнаВА 555705
27.12.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
0
Посадова особа член Наглядової ради Григоренко Олена Анатолiївна (паспорт: серiя ВА номер 555705 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 27.12.1996) припиненi повноваження 28.04.2015. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 9 мiсяцiв Рiшення прийнято Загальними зборами Акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол №1 вiд 28.04.2015р.) Замiсть звiльненоi посадової особи нiкого не призначено.
28.04.2015припинено повноваженнячлен Наглядової радиПiастро Сергiй ВiкторовiчВВ 600572
19.10.1998 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
0
Посадова особа член Наглядової ради Пiастро Сергiй Вiкторовiч (паспорт: серiя ВВ номер 600572 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 19.10.1998) припиненi повноваження 28.04.2015. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 8 мiсяцiв Рiшення прийнятоЗагальними зборами Акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол №1 вiд 28.04.2015р.) На посаду члена Наглядової ради никого не призначено замiсть звiльненої особи.
28.04.2015припинено повноваженняГолова Наглядової радиПРАТ "ВСК Iншуранс Груп"
31.8367
Посадова особа Голова Наглядової ради ПРАТ "ВСК Iншуранс Груп" (ЄДРПОУ ) повноваження припинено з 28.04.2015. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 31.83670%. Надати iнформацiю щодо непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, паспортних даних неможливо, оскiльки посадова особа є юридичною особою Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 рiк 8 мiсяцiв Рiшення прийнято Загальними зборами Акцiонерiв вiд 28.04.2015 року (Протокол №1 вiд 28.04.2015)