Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АРТ КАПIТАЛ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03151 м. Київ вул. Народного ополчення, 1
4. Код за ЄДРПОУ33308667
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 490-51-86 (044) 490-51-86
6. Електронна поштова адресаlaw@artcapital.ua
7. ДиректорБичник Володимир Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.04.2015обраноЧлен Наглядової радиПутiлiн Iгор Володимировичд/н д/н
д/н
0
Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято рiшенням єдиного акцiонера 27.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Путiлiн Iгор Володимирович (паспорт: серiя номер виданий р. ) обраний на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "IФК "АРТ КАПIТАЛ", керiвник департаменту фiнансового аналiзу. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
27.04.2015обраноЧлен Наглядової радиКравцов Євгенiй Iвановичд/н д/н
д/н
0
Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято рiшенням єдиного акцiонера 27.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Кравцов Євгенiй Iванович (паспорт: серiя номер виданий р. ) обраний на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "IФК "АРТ КАПIТАЛ", заступник директора. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
27.04.2015обраноГолова Наглядової радиБоровик Вiталiй Андрiйовичд/н д/н
д/н
0
Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято рiшенням єдиного акцiонера 27.04.2015 р., про обрання Головою Наглядової ради - Наглядовою радою 27.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв та наглядової ради. Боровик Вiталiй Андрiйович (паспорт: серiя номер виданий р. ) обраний на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "IФК "АРТ КАПIТАЛ", керiвник юридичного департаменту. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
27.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКравцов Євгенiй Iвановичд/н д/н
д/н
0
Рiшення про припинення повноважень прийнято рiшенням єдиного акцiонера 27.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення єдиного акцiонера. Посадова особа Кравцов Євгенiй Iванович (паспорт: серiя номер виданий р. ), який займав посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
27.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЖукова Олена Володимирiвнад/н д/н
д/н
0
Рiшення про припинення повноважень прийнято рiшенням єдиного акцiонера 27.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення єдиного акцiонера. Посадова особа Жукова Олена Володимирiвна (паспорт: серiя номер виданий р. ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
27.04.2015припинено повноваженняГолова Наглядової радиГородецький Леонiд Анатолiйовичд/н д/н
д/н
0
Рiшення про припинення повноважень прийнято рiшенням єдиного акцiонера 27.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення єдиного акцiонера. Посадова особа Городецький Леонiд Анатолiйович (паспорт: серiя номер виданий р. ), який займав посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.