Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 Київ Артема 42
4. Код за ЄДРПОУ32456224
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 238-62-38 (044) 581-04-55
6. Електронна поштова адресаmail@pzu.com.ua
7. Генеральний директорШолига Збiгнев Кшиштоф

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.04.2015обраноРевiзорБенчак Богдан
0
На пiдставi Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 37 вiд 27.04.2015 року) Бенчака Богдана було обрано Ревiзором ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" на новий термiн . На даний час перебуває на посадi Голови Правлiння ПЗУ Литва. Особу обрано на посаду до 27.04.2018 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
27.04.2015обраноЧлен Наглядової радиГродзiцький Рафал
0
На пiдставi Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 37 вiд 27.04.2015 року) Гродзiцького Рафала було обрано Членом Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" на новий термiн . На даний час перебуває на посадi Члена Правлiння ПЗУ жиче СА. Особу обрано на посаду до 27.04.2018 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
27.04.2015обраноЧлен Наглядової радиВрублевський Войчех
0
На пiдставi Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 37 вiд 27.04.2015 року) Врублевського Войчеха було обрано Членом Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" на новий термiн . На даний час перебуває на посадi Керуючого директора з корпоративних питань ПЗУ СА. Особу обрано на посаду до 27.04.2018 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
27.04.2015обраноЧлен Наглядової радиНємєрку Славомiр
0
На пiдставi Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 37 вiд 27.04.2015 року) Нємєрку Славомiра було обрано Членом Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" на новий термiн . На даний час перебуває на посадi Члена Правлiння ПЗУ СА. Особу обрано на посаду до 27.04.2018 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
27.04.2015обраноЧлен Наглядової радиТарковський Томаш
0
На пiдставi Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 37 вiд 27.04.2015 року) Тарковського Томаша було обрано Членом Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" на новий термiн. На даний час перебуває на посадi Члена Правлiння ПЗУ СА. Особу обрано на посаду до 27.04.2018 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
27.04.2015обраноЧлен Наглядової радиДомбровський Пшемисла
0
На пiдставi Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 37 вiд 27.04.2015 року) Домбровського Пшемислава було обрано Членом Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" на новий термiн . На даний час перебуває на посадi Члена Правлiння ПЗУ СА. Особу обрано на посаду до 27.04.2018 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
27.04.2015припинено повноваженняРевiзорБенчак Богдан
0
В зв'язку з закiнченням термiну повноважень Ревiзора, на пiдставi Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 37 вiд 27.04.2015 року) повноваження Ревiзора ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" Бенчака Богдана було припинено. Перебував на посадi 3 роки i 7 (сiм) мiсяцiв. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
27.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиГродзiцький Рафал
0
В зв'язку з закiнченням термiну повноважень Членiв Наглядової ради, на пiдставi Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 37 вiд 27.04.2015 року) повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" Гродзiцького Рафала було припинено. Перебував на посадi 4 (чотири) мiсяцi. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
27.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиВрублевський Войчех
0
В зв'язку з закiнченням термiну повноважень Членiв Наглядової ради, на пiдставi Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 37 вiд 27.04.2015 року) повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" Врублевського Войчеха було припинено. Перебував на посадi 4 (чотири) мiсяцi. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
27.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиНємєрку Славомiр
0
В зв'язку з закiнченням термiну повноважень Членiв Наглядової ради, на пiдставi Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 37 вiд 27.04.2015 року) повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" Нємєрку Славомiра було припинено. Перебував на посадi 4 (чотири) мiсяцi. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
27.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиТарковський Томаш
0
В зв'язку з закiнченням термiну повноважень Членiв Наглядової ради, на пiдставi Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 37 вiд 27.04.2015 року) повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" Тарковського Томаша було припинено. Перебував на посадi 4 (чотири) мiсяцi. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
27.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиДомбровський Пшемислав
0
В зв'язку з закiнченням термiну повноважень Членiв Наглядової ради, на пiдставi Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 37 вiд 27.04.2015 року) повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" Домбровського Пшемислава було припинено. Перебував на посадi 4 (чотири) мiсяцi. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.