Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04116 Київ вул. Шолуденка, 3
4. Код за ЄДРПОУ38690683
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 502-23-02 (044) 502-23-03
6. Електронна поштова адресаinfo@avangardbank.com.ua
7. Голова ПравлінняКорчинська С.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.04.2015обраноГолова Наглядової радиСтеценко Костянтин Вікторовичд/н д/н
д/н
0
У відповідності до Статуту Банку, затвердженого в новій редакції відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 5 від 24.04.2015 р.) та на підставі Рішення Наглядової ради Банку (Протокол № 1 від 27.04.2015 р.) Головою Наглядової ради Банку обрано Стеценка Костянтина Вікторовича на строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з 24.03.2008 р. по 19.03.2014 р. - Директор ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» та з 20.03.2014 р. по теперішній час - Керуючий директор ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» (код за ЄДРПОУ 35649564; місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21).