Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". Про зміну складу посадових осіб

Дата здійснення дії: 14.10.2009
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Місцезнаходження емітента: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, 01011
Голова ПравлінняЛавренчук Володимир Миколайович

14 жовтня 2009 року Загальними Зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (протокол № Зб-45) прийнято рішення про задоволення заяви пана Райнера Франца від 24 вересня 2009 року та звільнення його за власним бажанням від виконання функцій члена Спостережної Ради Банку. Райнер Франц (паспорт: згода не надана) акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді члена Спостережної Ради Банку перебував 1 рік 5 місяців.

14 жовтня 2009 року Загальні Збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (протокол № Зб-45) прийняли рішення обрати Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», яка набуває повноважень з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, у складі представників акціонера «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ»:
- Герберта Степіча (паспорт: згода не надана, по основному місцю роботи обіймає посаду Голови Правління «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ», акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, за останні п’ять років обіймав посаду Голови Правління «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ»);
- Мартіна Грюля (паспорт: згода не надана, по основному місцю роботи обіймає посаду фінансового директора, члена Правління «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ», акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, за останні п’ять років обіймав посаду старшого генерального менеджера у Центральній та Східній Європі Bank Austria Handelsbank);
- Аріса Богданеріса (паспорт: згода не надана, по основному місцю роботи обіймає посаду члена Правління «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ», акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, за останні п’ять років обіймав посади заступника виконавчого директора, члена Ради Директорів Budapest Bank, м.Будапешт);
- Ганса Віднера (паспорт: згода не надана, по основному місцю роботи обіймає посаду директора з операційної підтримки, члена Правління «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ», акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, за останні п’ять років обіймав посади члена Правління, керівника відділу обслуговування трансакцій «Райффайзен Центральбанк» (Австрія));
- Пітера Леннка (паспорт: згода не надана, по основному місцю роботи обіймає посаду члена Правління «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ», акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, за останні п’ять років обіймав посади керівника управління торгівлі та експорту фінансів, члена кредитного комітету «Райффайзен Центральбанк» (Австрія));
- Ренате Каттінгер (паспорт: згода не надана, по основному місцю роботи обіймає посаду керівника Служби контролінгу та бухгалтерського обліку Групи «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ», акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, за останні п’ять років обіймала посади: старшого Віце-Президента «Райффайзен Центральбанк» (Австрія), старшого Віце-Президента «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ»);
- Сюзанни Міттер (паспорт: згода не надана, по основному місцю роботи обіймає посаду Голови Служби мережі банків, Віце-Президента «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ», акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, за останні п’ять років обіймала посади: менеджера з розвитку бізнесу (картки) «Райффайзен Центральбанк» (Австрія), менеджера з розвитку бізнесу (картки) «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ»);
- Курта Гайгера (паспорт: згода не надана, по основному місцю роботи обіймає посаду члена Спостережної Ради «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ», акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, за останні п’ять років обіймав посади: керівника Служби фінансових установ та приватного акціонерного капіталу, Голови Комітету з питань акціонерного капіталу Європейського банку реконструкції та розвитку, м.Лондон);
- Павла Грушка (паспорт: згода не надана, по основному місцю роботи обіймає посаду адвоката ТОВ «Шонхерр Україна», акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, за останні п’ять років обіймав посади: головного адвоката ЮФ «Василь Кисіль і Партнери» (Адвокати і Правники), юридичного радника Міжнародної фінансової корпорації Групи Світового Банку).
Строк повноважень Спостережної Ради Банку у зазначеному складі визначений у 3 роки.
З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Банку припиняються повноваження чинного складу Спостережної Ради Банку:
- Герберта Степіча (паспорт: згода не надана, по основному місцю роботи обіймає посаду Голови Правління «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ», акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді Голови Спостережної Ради перебував 3 роки 10 місяців);
- Мартіна Грюля (паспорт: згода не надана, по основному місцю роботи обіймає посаду фінансового директора, члена Правління «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ», акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посади члена Спостережної Ради перебував 3 роки 10 місяців);
- Аріса Богданеріса (паспорт: згода не надана, по основному місцю роботи обіймає посаду члена Правління «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ», акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посади члена Спостережної Ради перебував 3 роки 10 місяців);
- Ганса Віднера (паспорт: згода не надана, по основному місцю роботи обіймає посаду директора з операційної підтримки, члена Правління «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ», акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посади члена Спостережної Ради перебував 3 роки 10 місяців);
- Пітера Леннка (паспорт: згода не надана, по основному місцю роботи обіймає посаду члена Правління «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ», акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посади члена Спостережної Ради перебував 3 роки 10 місяців).