Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". Про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Дата здійснення дії: 14.10.2009
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Місцезнаходження емітента: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, 01011
Голова ПравлінняЛавренчук Володимир Миколайович

14 жовтня 2009 року Загальними Зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» прийнято рішення (протокол № Зб-45) про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом додаткового закритого розміщення простих іменних акцій Банку 25-ої емісії в кількості 5 828 400 000 штук номінальною вартістю 0,10 гривень за одну акцію. Загальна номінальна вартість акцій, що розміщуються, становить 582 840,0 тисяч гривень, що складає 24,08 відсотка від статутного капіталу Банку. Ціна розміщення акцій становить 0,16 гривень за одну акцію і встановлена виходячи із середньозваженої ринкової вартості акцій Банку на Фондової біржі ПФТС за перше півріччя 2009 року. Загальна сума простих іменних акцій, що розміщуються, становить 932 544,0 тисячі гривень, що складає 38,54 відсотка від статутного капіталу Банку.
Форма існування акцій, що розміщуються, – документарна. Мета розміщення акцій – збільшення статутного капіталу, що дасть можливість підвищити фінансову стабільність і збільшити капіталізацію Банку. Прості акції не підлягають конвертації в інші цінні папери Банку.
Закрите розміщення акцій здійснюється між акціонерами згідно переліку акціонерів Банку станом на дату початку розміщення акцій (24 листопада 2009 року). Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що розміщуються. Оплата акцій здійснюється в національній грошовій одиниці. Права акціонерів при розміщенні акцій додаткової емісії є незмінними. Банк проводить розміщення акцій самостійно за адресою: бульвар Лесі Українки, буд. 28-а, м.Київ, в приміщенні Управління відносин з інвесторами Банку.