Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента93403 Луганська область, м. Сєвєродонецьк вул. Пивоварова 5
4. Код за ЄДРПОУ33270581
5. Міжміський код та телефон, факс(0645) 71-33-93 (0645) 71-43-99
6. Електронна поштова адресасenbum@azot.lg.ua
7. Голова ПравлінняБугайов Л.С.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
23.04.2015обраноГолова Ревізійної комісіїЗайцев Володимир Миколайович- -
-
0
Рішенням Ревізійної комісії ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" від 23.04.2015 року (Протокол №1 від 23.04.2015р.) обрано Головою Ревізійної комісії Зайцева Володимира Миколайовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних не надавалася). Підстава обрання - пропозиція члена Ревізійної комісії Старинського А.П. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0,0 %). Строк на який обрано особу - 3 роки. Посади, які займав протягом останніх 5 років: начальник департаменту внутрішнього аудиту, Голова Ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
23.04.2015обраночлен Ревізійної комісіїСтароверов Олег Вікторович- -
-
0
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" від 23.04.2015 року (Протокол №12 від 23.04.2015р.) обрано членом Ревізійної комісії Староверова Олега Вікторовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних не надавалася). Підстава обрання - пропозиція акціонера, що володіє 5 і більше відсотками статутного капіталу ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0,0 %). Строк на який обрано особу - 3 роки. Посади, які займав протягом останніх 5 років: начальник відділу служби безпеки, директор, заступник директора з контрольно-ревізійної роботи. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
23.04.2015обраночлен Ревізійної комісіїСтаринський Анатолій Павлович- -
-
0
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" від 23.04.2015 року (Протокол №12 від 23.04.2015р.) обрано членом Ревізійної комісії Старинського Анатолія Павловича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних не надавалася). Підстава обрання - пропозиція акціонера, що володіє 5 і більше відсотками статутного капіталу ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0,0 %). Строк на який обрано особу - 3 роки. Посади, які займав протягом останніх 5 років: аудитор департаменту внутрішнього аудиту, член Ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
23.04.2015обраночлен Ревізійної комісіїЗайцев Володимир Миколайович- -
-
0
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" від 23.04.2015 року (Протокол №12 від 23.04.2015р.) обрано членом Ревізійної комісії Зайцева Володимира Миколайовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних не надавалася). Підстава обрання - пропозиція акціонера, що володіє 5 і більше відсотками статутного капіталу ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0,0 %). Строк на який обрано особу - 3 роки. Посади, які займав протягом останніх 5 років: начальник департаменту внутрішнього аудиту, Голова Ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
23.04.2015припинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїЗайцев Володимир Миколайович- -
-
0
Достроково припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Зайцева Володимира Миколайовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних не надавалася). Повноваження припинено достроково у зв'язку із достроковим припиненням повноважень його як члена Ревізійної комісії. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0,0 %). На даній посаді перебував з 10.04.2012 р.: три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
23.04.2015припинено повноваженнячлен Ревізійної комісіїСтаринський Анатолій Павлович- -
-
0
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" від 23.04.2015 року (Протокол №12 від 23.04.2015р.) достроково припинено повноваження члена Ревізійної комісії Старинського Анатолія Павловича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних не надавалася). Повноваження припинено достроково у зв'язку із неповним складом Ревізійної комісії. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0,0 %). На даній посаді перебував з 10.04.2012 р.: три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
23.04.2015припинено повноваженнячлен Ревізійної комісіїЗайцев Володимир Миколайович- -
-
0
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" від 23.04.2015 року (Протокол №12 від 23.04.2015р.) достроково припинено повноваження члена Ревізійної комісії Зайцева Володимира Миколайовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних не надавалася). Повноваження припинено достроково у зв'язку із неповним складом Ревізійної комісії. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0,0 %). На даній посаді перебував з 10.04.2012 р.: три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.