Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
23.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03150 м.Київ вул. Горького. 127
4. Код за ЄДРПОУ00032112
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 247-38-38 247-80-82
6. Електронна поштова адресаbank@eximb.com
7. Член ПравлінняВ.О. Руда

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
22.04.2015призначеноЧлен ревізійної комісіїРубан Наталія Іванівна- -
-
0
Зміни відбулись відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" № 1 від 22.04.2015р.
Посада, яку обіймає - Директор департаменту Міністерства доходів і зборів України.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.
Вiдповiдно до Положення про Ревізійну комісію АТ "Укрексімбанк" термiн повноважень членiв Ревізійної комісії - три роки.
22.04.2015призначеноЧлен ревізійної комісіїДуда Володимир Петрович- -
-
0
Зміни відбулись відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" № 1 від 22.04.2015р.
Посада, яку обіймає - Перший заступник Голови Державної казначейської служби України.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.
Вiдповiдно до Положення про Ревізійну комісію АТ "Укрексімбанк" термiн повноважень членiв Ревізійної комісії - три роки.
22.04.2015призначеноЧлен ревізійної комісіїВойцеховська Світлана Михайлівна- -
-
0
Зміни відбулись відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" № 1 від 22.04.2015р.
Посада, яку обіймає - Народний депутат України 8-го скликання.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.
Вiдповiдно до Положення про Ревізійну комісію АТ "Укрексімбанк" термiн повноважень членiв Ревізійної комісії - три роки.