Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
23.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Одеський завод шампанських вин"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента65058 м.Одеса Французський б-р, буд.36
4. Код за ЄДРПОУ32224466
5. Міжміський код та телефон, факс00(048)7344801,630414 630414
6. Електронна поштова адресаOffice@oswc.com.ua
7. Голова ПравлiнняЧерненко Сергiй Олександрович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
23.04.2015обраноРевiзор ТоваристваКравченко Валерiй ПетровичКЕ 335840
09.09.1996 Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
0
Ревiзор Товариства Кравченко Валерiй Петрович (паспорт: серiя КЕ номер 335840 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 09.09.1996) обрано 23.04.2015 р.(дата вчинення дiї 23.04.2015) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Заступник директора з фiнансових питань, начальник фiнансового вiддiлу. Рiшення прийнято Загальними зборами. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.
23.04.2015припинено повноваженняРевiзор ТоваристваТолмачова Тетяна ДмитрiвнаКМ 557193
01.09.2008 Київським РВ УМВС Укр. в Одеськiй обл.
0
Повноваження Ревiзор Товариства Толмачова Тетяна Дмитрiвна (паспорт: серiя КМ номер 557193 виданий Київським РВ УМВС Укр. в Одеськiй обл. 01.09.2008) припинено 23.04.2015 р.(дата вчинення дiї 23.04.2015) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 25.04.2014р.. Рiшення прийнято Загальними зборами. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: рiшення власникiв.