Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
22.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентапублiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента77422 с. Ямниця немає
4. Код за ЄДРПОУ00292988
5. Міжміський код та телефон, факс0342583712 0342583764
6. Електронна поштова адресаoffice@ifcem.if.ua
7. голова правлiнняКруць Микола Федорович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
21.04.2015обраночлен наглядової радиЛютий Василь IвановичСС 199634
14.02.1997 Iвано-Франкiвський МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi
8e-05
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол зборiв №22 вiд 21.04.2015р.) обрано з 21.04.2015р. на строк до 27.12.2015р. членом наглядової ради ПАТ «Iвано-Франкiвськцемент» Лютого Василя Iвановича (паспорт серiя СС №199634, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi) 14.02.1997 року). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,00008%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення останнi 5 рокiв займав посаду члена правлiння ПАТ «Iвано-Франкiвськцемент».