Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
20.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 Київ проспект Перемоги 65
4. Код за ЄДРПОУ30115243
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 536 00 20 (044) 536 00 20
6. Електронна поштова адресаtas@tas-insurance.com.ua
7. Голова ПравлінняЦарук Павло Вікторович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
17.04.2015обраноЧлен Ревізійної комісіїСереда Таїсія Володимирівна- -
-
0
Згідно з рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 17.04.2015 року відбулися наступні зміни складу посадових осіб:
З 20.04.2015 р. Середу Таїсію Володимирівну обрано Членом Ревізійної комісії Товариства ( згоди на розкриття паспортних даних не надала). Строк, на який призначено особу - на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймала посади:
- Член Ревізійної комісії;
-Начальник управління по роботі з банками та фінансовими посередниками дирекції Фінансового контролю та бюджетування ТОВ "Група "ТАС";
-Начальник управління фінансового контролю дирекції Управління активами у фінансовому секторі ТОВ "Група "ТАС";
- Провідний економіст з фінансової роботи ТОВ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ";
- Економіст з фінансової роботи ТОВ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ";
- Експерт з аудиту ТОВ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ Аудиторські послуги".
17.04.2015обраноГолова Ревізійної комісії Воржева Вікторія Євгенівна- -
-
0
Згідно з рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 17.04.2015 року відбулися наступні зміни складу посадових осіб:
З 20.04.2015 р. Воржеву Вікторію Євгенівну обрано Головою Ревізійної комісії Товариства ( згоди на розкриття паспортних даних не надала). Строк, на який призначено особу - на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймала посади:
- Голова Ревізійної комісії;
-Старший менеджер з фінансової діяльності та аудиту активів у агропромисловому секторі дирекції Фінансового контролю та бюджетування ТОВ "Група "ТАС";
- Старший менеджер з фінансової діяльності та аудиту дирекції Управління активами у агропромисловому секторі ТОВ "Група "ТАС";
-Начальник відділу кредитних ризиків та політики управління ризиків ПАТ "Банк Кіпру";
-Старший аудитор ПРАТ "КПМГ Аудит";
- Аудитор у відділі аудиторських послуг ПРАТ "КПМГ Аудит".
17.04.2015припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісії Середа Таїсія Володимирівна- -
-
0
Згідно з рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 17.04.2015 року відбулися наступні зміни складу посадових осіб:
З 17.04.2015 р. Середу Таїсію Володимирівну відкликано з посади Члена Ревізійної комісії Товариства (згоди на розкриття паспортних даних не надала). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.04.2015припинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїВоржева Вікторія Євгенівна- -
-
0
Згідно з рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 17.04.2015 року відбулися наступні зміни складу посадових осіб:
З 17.04.2015 р. Воржеву Вікторію Євгенівну відкликано з посади Голови Ревізійної комісії Товариства (згоди на розкриття паспортних даних не надала). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.