Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
16.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 м. Київ вулиця Кудрявський узвiз, будинок 2
4. Код за ЄДРПОУ39544699
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 5904664 (044)5904664
6. Електронна поштова адресаa.metnova@cristalbank.com.ua
7. В.о. Голови ПравлiнняПечовал Катерина Вiкторiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
17.03.2015обраноЧлен Спостережної радиМармуляк Дмитро IвановичКА 435851
15.05.1997 виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
0
- обрати строком на три роки членом Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» з 17.03.2015 року, але не ранiше здiйснення державної реєстрацiї змiн до статуту Банку, Мармуляка Дмитра Iвановича (паспорт серiя КА №435851, виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. вiд 15.05.1997). Протягом останнiх п`яти рокiв Мармуляк Дмитро Iванович обiймав наступнi посади: заступник керуючого фiлiї «Центральне регiональне управлiння» АТ «Банк «Фiнанси та Кредит», директор департаменту координацiї та супровiду роботи регiональної мережi АТ «Банк «Фiнанси та Кредит», директор Приднiпровської регiональної дирекцiї ПАТ «ТЕРРА БАНК», директор ТОВ «Проффайненс груп». Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Банку та часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
17.03.2015обраноЧлен Спостережної радиГребiнська Оксана ВолодимирiвнаНК 016570
30.08.1995 виданий Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
- обрати строком на три роки членом Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» з 17.03.2015 року, але не ранiше здiйснення державної реєстрацiї змiн до статуту Банку, Гребiнську Оксану Володимирiвну (паспорт серiя НК №016570, виданий Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл. 30.08.1995). Протягом останнiх п`яти рокiв Гребiнська Оксана Володимирiвна обiймала наступнi посади: директор департаменту фiнансового менеджменту АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», радник Голови Правлiння ПАТ «АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», заступник Голови Правлiння ПАТ «АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Банку та часткою в статутному капiталi Банку не володiє;
17.03.2015обраноЧлен Спостережної радиДмитренко Наталiя ОлександрiвнаСО 278826
25.11.1999 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
- обрати строком на три роки членом Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» з 17.03.2015 року, але не ранiше здiйснення державної реєстрацiї змiн до статуту Банку, Дмитренко Наталiю Олександрiвну (паспорт серiя СО №278826, виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.11.1999). Протягом останнiх п`яти рокiв Дмитренко Наталiя Олександрiвна обiймала наступнi посади: заступник начальника управлiння продажiв ТДВ «Страхове товариство «АВЕСТА СТРАХУВАННЯ», заступник начальника Київського регiонального управлiння ТДВ «Страхове товариство «АВЕСТА СТРАХУВАННЯ», помiчник Мiнiстра вiддiлу документального забезпечення департаменту забезпечення роботи Мiнiстра (патронажна служба) Мiнiстерства економiки України, заступник директора департаменту забезпечення роботи Мiнiстра (патронажна служба) – начальник вiддiлу документального забезпечення Мiнiстерства економiки України, помiчник Мiнiстра вiддiлу iнформацiйно-аналiтичного забезпечення департаменту забезпечення роботи Мiнiстра (патронажна служба) Мiнiстерства економiки України, начальник управлiння банкiвського страхування ТДВ «Страхове товариство «АВЕСТА СТРАХУВАННЯ». Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Банку та часткою в статутному капiталi Банку не володiє;
17.03.2015обраноЧлен Спостережної ради Кучменко Олександр МиколайовичСН 497562
10.07.1997 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
- обрати строком на три роки членом Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» з 17.03.2015 року, але не ранiше здiйснення державної реєстрацiї змiн до статуту Банку, Кучменко Олександра Миколайовича (паспорт серiя СН №497562, виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10.07.1997). Протягом останнiх п`яти рокiв Кучменко Олександр Миколайович обiймав наступнi посади: Голова Правлiння ПАТ «Комерцiйний банк «ЄВРОБАНК», директор ДП «АЛДЕР Україна», радник Прем’єр-мiнiстра України, Вiце-Президент з питань банкiвського рiтейла ПАТ «ТЕРРА БАНК», член Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК». Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Банку та часткою в статутному капiталi Банку не володiє;
17.03.2015обраноГолова Спостережної радиКопилов Вадим АнатолiйовичСН 962690
10.11.1999 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Рiшенням акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕХIДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК» вiд 17.03.2015 №б/н, вiдповiдно до вимог Положення про порядок реєстрацiї та лiцензування банкiв, вiдкриття вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 08 вересня 2011 року №306 (зi змiнами i доповненнями), прийнято таке:

- обрати строком на три роки Головою Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» ( далi – Банк) з 17.03.2015 року, але не ранiше здiйснення державної реєстрацiї змiн до статуту Банку, Копилова Вадима Анатолiйовича (паспорт серiя СН №962690, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10.11.1998). Протягом останнiх п`яти рокiв Копилов Вадим Анатолiйович обiймав наступнi посади: Перший заступник Мiнiстра фiнансiв України, Перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Банку та часткою в статутному капiталi Банку не володiє;