Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
16.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03087 м. Київ вул. Єреванська, 1
4. Код за ЄДРПОУ23697280
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (044) 594-11-36
6. Електронна поштова адресаndudnyk@ukrgasbank.com
7. Заступник Голови ПравлiнняКрихтiн Олексiй Євгенович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
15.04.2015обраноЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»Чернишов Денис Вiкторович-
0
Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 15.04.2015 (протокол №8) прийнято таке рiшення, а саме: «Обрати Чернишова Дениса Вiкторовича членом Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначити його на посаду заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 5 (п’ять) рокiв з дати прийняття цього рiшення.»
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 15.04.2015 (протокол №8).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Чернишов Д.В. обiймав такi посади:
- 09.2009 – 06.2010 – начальник Управлiння iнвестицiйного банкiнгу АТ «УКРЕКСIМБАНК»;
- 07.2010 – 07.2011 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»;
- 11.2011 – 12.2011 – радник Голови Правлiння ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»;
- 12.2011 – 05.2014 – Голова Правлiння ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»;
- 01.2015 – 04.2015 – радник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»;
- з 15.04.2015 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».
15.04.2015обраноЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»Кравець Андрiй Миколайович-
0
Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 15.04.2015 (протокол №8) прийнято таке рiшення, а саме: «Обрати Кравця Андрiя Миколайовича членом Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначити його на посаду першого заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 5 (п’ять) рокiв з дати прийняття цього рiшення.»
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 15.04.2015 (протокол №8).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Кравець А.М. обiймав такi посади:
- 03.2009 – 02.2011 – заступник Мiнiстра фiнансiв України;
- 04.2011 – 12.2013 – заступник Голови Правлiння ПАТ «ВТБ Банк»;
- з 15.04.2015 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».
15.04.2015обраноВ.о. Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»Шевченко Кирило Євгенович-
0
Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 15.04.2015 (протокол №8) прийнято таке рiшення, а саме: «Призначити (обрати) Шевченка Кирила Євгеновича Головою Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» за погодженням в установленому порядку з Нацiональним банком України, звiльнивши його з посади першого заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК». До погодження Нацiональним банком України кандидатури Голови Правлiння Шевченку Кирилу Євгеновичу виконувати обов’язки Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».».
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 15.04.2015 (протокол №8).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Шевченко К.Є. обiймав такi посади:
- 04.2010 – 04.2011 – в.о. Голови Правлiння, Голова Правлiння ПАТ «Терра Банк»;
- 04.2011 – 12.2011 – Голова Правлiння ПрАТ «Українська Стратегiчна Група»;
- 02.2012 – 04.2012 – Голова Правлiння ПрАТ «СКПД»;
- 05.2012 – 08.2014 – радник Секретарiату голови ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»;
- 10.2014 – 12.2014 – перший заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»;
- з 12.2014 – в.о. Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».