Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
15.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03150 м.Київ вул. Горького. 127
4. Код за ЄДРПОУ00032112
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 247-38-38 247-80-82
6. Електронна поштова адресаbank@eximb.com
7. Член ПравлінняВ.О. Руда

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
08.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЛісовенко Віталій Васильович- -
-
0
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №194 "Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (оприлюднено на сайті КМУ 15.04.2015) припинено повноваження члена Наглядової ради ЛІСОВЕНКА Віталія Васильовича. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа була призначена на посаду Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2014 №70.
08.04.2015призначеноЧлен Наглядової радиВолошин Вячеслав Едуардович- -
-
0
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №194 "Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (оприлюднено на сайті КМУ 15.04.2015) призначено членом Наглядової ради ВОЛОШИНА Вячеслава Едуардовича, керівника Служби Міністра юстиції. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку - п'ять рокiв.
08.04.2015призначеноЧлен Наглядової радиШевальов Артем Валентинович- -
-
0
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №194 "Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (оприлюднено на сайті КМУ 15.04.2015) призначено членом Наглядової ради ШЕВАЛЬОВА Артема Валентиновича, заступника Міністра фінансів з питань європейської інтеграції. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку - п'ять рокiв.
08.04.2015призначеноЧлен Наглядової радиМаркарова Оксана Сергіївна- -
-
0
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №194 "Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (оприлюднено на сайті КМУ 15.04.2015) призначено членом Наглядової ради МАРКАРОВУ Оксану Сергіївну, заступника Міністра фінансів - керівника апарату. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку - п'ять рокiв.
08.04.2015призначеноЧлен Наглядової радиГреба Роман Володимирович- -
-
0
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №194 "Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (оприлюднено на сайті КМУ 15.04.2015) призначено членом Наглядової ради ГРЕБУ Романа Володимировича, заступника Міністра Кабінету Міністрів України. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку - п'ять рокiв.
08.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКоцюба Володимир Олександрович- -
-
0
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №194 "Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (оприлюднено на сайті КМУ 15.04.2015) припинено повноваження члена Наглядової ради КОЦЮБИ Володимира Олександровича. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа була призначена на посаду Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2014 №70.
08.04.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиАлексєєв Ігор Сергійович- -
-
0
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №194 "Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (оприлюднено на сайті КМУ 15.04.2015) припинено повноваження члена Наглядової ради АЛЕКСЄЄВА Ігоря Сергійовича. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа була призначена на посаду Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 №182.
08.04.2015припинено повноваженняГолова Наглядової радиВойцеховська Світлана Михайлівна- -
-
0
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №194 "Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (оприлюднено на сайті КМУ 15.04.2015) припинено повноваження Голови Наглядової ради ВОЙЦЕХОВСЬКОЇ Світлани Михайлівни. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа була призначена на посаду Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2014 №70.