Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Закрите акціонерне товариство Страхова компанія "Спас". Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Дата здійснення дії: 26.05.2009
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31623500
Місцезнаходження емітента: Донецька область, м. Донецьк, вул. Єрмолая Жукова, 56, 83049
Голова правлінняПисанець Едуард Володимирович

26.05.2009 р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення про наступні зміни в складі посадових осіб ЗАТ СК «Спас».
Посадова особа член Наглядової ради ЗАТ СК «Спас» Назарчук Михайло Ігорович (паспорт: серiя ВЕ номер 229321 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьк 23.07.2001р.) звільнений та призначений на новий строк.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Назарчук М.І. на дату звільнення та призначення акцiями Товариства не володiв.
Займав посаду члену Наглядової ради з 10.09.2001 р.
Cтрок, на який призначено особу - 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:
08.08.1988р. - 30.09.1988р. - iнженер "Спецiальне конструкторсько-технiчне бюро ДонФТI АН УРСР"; 03.10.1988р. - 05.02.1991р. - iнженер ОКБ "Луч"; 25.02.1991р. - 21.05.1992 - iнженер-конструктор другої категорiї "Спецiальне конструкторсько-технiчне бюро ДонФТI АН УРСР"; 22.05.1992р. - 10.12.1992р. - керiвник науково-консультацiйної служби "Донецька обласна спiлка орендаторiв i пiдприємцiв"; 11.12.1992р. - 08.04.1994р. - директор МКП "ДОСАП"; 11.04.1994р. - 01.09.1995р. - Президент компанiї АТ "Унiверсальна iнвестицiйна компанiя "ВР i Ко"; 02.09.1995р. - Голова Правлiння АТ "Донецька фондова бiржа" (з 21.09.2006р. - ЗАТ "Фондова бiржа "IННЕКС"); 28.08.1998р. - переведений на посаду першого заступника Голови Правлiння; 14.09.1999р. - призначений на посаду Голови Правлiння; 14.10.2005р. - обраний на посаду Голови бiржової ради.

Посадова особа член Наглядової ради ЗАТ СК «Спас» Жернов Михайло Олександрович (паспорт: серiя ВА номер 978765 виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькiй областi 29.08.1997р.) призначений 26.05.2009р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Жернов М.О. на дату призначення акцiями Товариства не володiв.
Cтрок, на який призначено особу - 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:
04.09.1996р. - прийнятий на посаду спецiалiста вiддiлу котирувань АТ "Донецька фондова бiржа"; 02.06.1997р. - 30.09.1997р. - керiвник котирувального вiддiлу АТ "Донецька фондова бiржа"; 01.10.1997р. - призначений на посаду керiвника вiддiлу торгових операцiй та продажу АТ "Iнвестицiйна компанiя "Унiверсал-Iнвест"; 12.08.1998р. - 17.03.2000р. - Президент компанiї АТ "Iнвестицiйна компанiя "Унiверсал-Iнвест"; 20.03.2000р. - 13.06.2002р. - директор ТОВ "Альтера Фiнанс"; 17.06.2002р. - 06.02.2004р. - начальник вiддiлу цiнних паперiв ВАТ "АКБ "АВТОКРАЗБАНК"; 01.06.2005р. - 01.04.2006р. - керiвник фiнансового вiддiлу ЗАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент"; 03.04.2006р. - прийнятий на посаду директора департаменту стратегiчного розвитку ТОВ "Iнвестицiйна група "Альтера Фiнанс".

Посадова особа член Наглядової ради ЗАТ СК «Спас» Шойхеденко Олександр Валерійович (паспорт: серiя ВС номер 511476, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку 10.11.2000р.) призначений 26.05.2009р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Шойхеденко О.В. на дату призначення акцiями Товариства не володiв.
Cтрок, на який призначено особу - 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:
Донецький державний технiчний унiверситет - 01.09.1992-28.06.1996 студент денного вiддiлення; 31.07.1997 - продовження навчання на денному вiддiленнi; Донецьке ГРУ Промiнвестбанку України - 01.08.1997 - прийнятий на посаду економiста вiддiлу цiнних паперiв (за контрактом); 01.09.1997 - переведений на посаду економiста сектору ведення реєстрiв; 04.05.1998 - переведений на посаду старшого економiста; 04.01.1999 - переведений на посаду провiдного економiста; 01.06.1999 - звiльнений за власним бажанням; ЗАТ СК "Вексель-ФСА" - 02.06.1999-прийнятий на посаду провiдного спецiалiста вiддiлу боргових операцiй першої категорiї; 01.12.1999- тимчасово переведений на посаду директора Донецької фiлiї; 01.01.2000 - переведений на посаду заступника директора Донецької фiлiї; 28.02.2003 - звiльнений за власним бажанням; ЗАТ СК "Схiдно-Українське страхове товариство" ( з 26.09.2006 - ЗАТ СК "ВУСО") - 03.03.2003 - прийнятий виконуючим обов'язки Голови Правлiння; 13.04.2003 - призначений Головою Правлiння ЗАТ СК "ВУСО"; 10.04.2008р. – звільнений з посади Голови Правління ЗАТ СК «ВУСО»; 10.04.2008р. – призначений на посаду Голови Правління ВАТ «ВСК Іншуранс Груп».

Посадова особа Ревізор ЗАТ СК «Спас» Гураль Владислав Володимирович (паспорт: серія ВВ 773708, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 30.04.1999р.) призначений 26.05.2009р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Гураль В.В. на дату призначення акціями Товариства не володів.
Строк, на який призначено особу – 3 роки.
Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності:
Донецький політехнічний інститут (Донецький державний технічний університет): 01.09.1990р. – зарахований студентом першого курсу; 31.07.1995р. – відрахований зі складу студентів у зв’язку з закінченням університету; 01.08.1995р. – прийнятий на посаду викладача-стажера кафедри «Автоматика та телемеханіка»; 25.12.1996р. – звільнений за згодою сторін; Корпорація «ІСД»: 23.12.1996р. прийнятий у відділ зведеного балансу на посаду економіста; 01.05.1997р. – призначений виконуючим обов’язки начальника відділу зведеного балансу, 01.12.1998р. – призначений заступником начальника договірного відділу; 01.11.1999 р. – звільнений за переведенням в ДП Корпорації «ІСД» «ДІС»; Дочірнє підприємство корпорації «ІСД» «Донецька Індустріальна Спілка»: 02.11.1999р. – прийнятий на посаду начальника планово-аналітичного відділу; 22.06.2004р. – ДП Корпорації «ІСД» «ДІС» перереєстроване в ТОВ «Донецька Індустріальна Спілка».

Посадова особа член Правління ЗАТ СК «Спас» Малай Катерина Олесандрівна (паспорт: серія ВА 553534, виданий Пролетарським РВ УМВС України в Донецькій обл. 18.03.1997р.) призначений 26.05.2009р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Малай К.О. на дату призначення акціями Товариства не володіла.
Строк, на який призначено особу – до моменту припинення повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.
Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності:
ТОВ „АРТ-Ліс”: 02.01.2003р. – прийнята на посаду бухгалтера; 22.04.2005р. – звiльнена за власним бажанням; ТОВ „Донбас-Мотор”: 11.05.2005р. прийнята на посаду заступника головного бухгалтера; 29.12.2006р. – звільнена за згодою сторін; ЗАТ СК „Спас”: 26.01.2007р. прийнята на посаду заступника головного бухгалтера; 03.06.2008р. – призначена на посаду головного бухгалтера.

Посадова особа член Правління ЗАТ СК «Спас» Кушнаренко Сергій Олесандрович (паспорт: серія ВВ 568370, виданий Селідівським МВ УМВС України в Донецькій обл. 09.12.1998р.) призначений 26.05.2009р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Кушнаренко С.О. на дату призначення акціями Товариства не володів.
Строк, на який призначено особу – до моменту припинення повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.
Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності:
Донецький національний університет: 01.09.1999р. – зарахований студентом першого курсу денного відділення економічного факультету; 30.06.2004р. – відрахований зі складу студентів у зв’язку із закінченням університету; ТОВ „Планета”: 01.11.2004р. – прийнятий менеджером збуту; 17.01.2005р. – звільнений за власним бажанням; Донецька філія АСТ „Вексель”: 16.03.2005р. - прийнятий фахівцем зі страхування; 01.02.2007р. – переведений на посаду начальника відділу з роботи з корпоративними клієнтами; 01.08.2008р. – переведений на посаду в.о.заступника директора з розвитку; 11.09.2008р. – звільнений за власним бажанням; ЗАТ СК „Спас”: 15.09.2008р. прийнятий на посаду директора з роботи з корпоративними клієнтами.

Посадова особа член Правління ЗАТ СК «Спас» Ковальов Денис Олесандрович (паспорт: серія ВС 332038, виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку 29.05.2000р.) призначений 26.05.2009р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ковальов Д.О. на дату призначення акціями Товариства не володів.
Строк, на який призначено особу – до моменту припинення повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.
Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності:
Донецький національний університет: 01.09.2000р. – зарахований студентом першого курсу денного відділення обліково-фінансового факультету; 30.06.2005р. – відрахований зі складу студентів у зв’язку із закінченням університету; Донецька філія АСТ „Вексель”: 04.10.2004р. - прийнятий фахівцем зі страхування; 06.01.2006р. – звільнений за власним бажанням; ЗАТ СК „Спас”: 15.09.2008р. прийнятий на посаду директора з роботи з банками та посередниками.

Посадова особа член Правління ЗАТ СК «Спас» Ошурко Жанна Володимирівна (паспорт: серія ВС 166152, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл. 16.02.2000р.) звільнена 26.05.2009р.
Займала посаду члену Правління з 15.02.2007 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, на дату звільнення акціями Товариства не володіла.