Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Закрите акціонерне товариство Страхова компанія "Спас". Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Дата здійснення дії: 26.05.2009
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31623500
Місцезнаходження емітента: Донецька область, м. Донецьк, вул. Єрмолая Жукова, 56, 83049
Голова правлінняПисанець Едуард Володимирович

26 травня 2009 року Загальними зборами акціонерів ЗАТ СК «Спас» (протокол б/н від 26.05.2009р.) були прийняті рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 20 000 000,00 (двадцять мільйонів грн. 00 коп.) гривень шляхом додаткового випуску акцій Товариства існуючої номінальної вартості та про закрите (приватне) розміщення додатково випущених простих іменних акцій Товариства (форма існування – документарна) у кількості 2 000 000 (два мільйона) штук загальною номінальною вартістю 20 000 000,00 (двадцять мільйонів грн. 00 коп.).
Розміщення додатково випущених акцій Товариства буде здійснюватися з метою дотримання вимог страхового законодавства щодо мінімального розміру статутного капіталу та нетто-активів страховика. Отримані в результаті розміщення додатково випущених акцій Товариства кошти планується направити на поповнення страхових резервів Товариства.
Загальна номінальна вартість акцій Товариства, які планується розмістити, становить 200 (двісті) відсотків від розміру зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу Товариства.
Додатково випущені акції Товариства будуть розміщуватися за їх номінальною вартістю. Оплата додатково випущених акцій Товариства буде здійснюватися виключно грошовими коштами.
Інвестори, що придбають додатково випущені акції Товариства, отримають всi права акцiонера Товариства, передбаченi чинним законодавством та Статутом Товариства. Умовами випуску не передбачено можливість конвертації додатково випущених акцій Товариства.