Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
09.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента93403 Луганська область, м. Сєвєродонецьк вул. Пивоварова 5
4. Код за ЄДРПОУ33270581
5. Міжміський код та телефон, факс(0645) 71-33-93 (0645) 71-43-99
6. Електронна поштова адресасenbum@azot.lg.ua
7. Голова ПравлінняБугайов Л.С.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
08.04.2015обраноЧлен ПравлінняБілоусов Євген Володимирович - -
-
0
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" від 08.04.2015 р. (Протокол № 08/04/2015 від 08.04.2015 р.) обрано (переобрано) членом Правління ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" Білоусова Євгена Володимировича (згода на публікацію паспортних даних не отримана).
Часткою в статутному капіталі ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" не володіє.
Підстава призначення (обрання) - закінчення терміну повноважень.
Строк, на який призначено (обрано) особу - 1 рік.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник голови правління з перспективного розвитку.
08.04.2015обраноЧлен ПравлінняСоломаха Вадим Миколайович - -
-
0
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" від 08.04.2015 р. (Протокол № 08/04/2015 від 08.04.2015 р.) обрано (переобрано) членом Правління ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" Соломаху Вадима Миколайовича (згода на публікацію паспортних даних не отримана).
Часткою в статутному капіталі ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" не володіє.
Підстава призначення (обрання) - закінчення терміну повноважень.
Строк, на який призначено (обрано) особу - 1 рік.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Правлiння, заступник з персоналу директора з кадрів, інформації та зв'язків з громадськістю.
08.04.2015обраноЧлен ПравлінняСтарченко Ярослав Григорійович - -
-
0
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" від 08.04.2015 р. (Протокол № 08/04/2015 від 08.04.2015 р.) обрано (переобрано) членом Правління ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" Старченка Ярослава Григорійовича (згода на публікацію паспортних даних не отримана).
Часткою в статутному капіталі ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" не володіє.
Підстава призначення (обрання) - закінчення терміну повноважень.
Строк, на який призначено (обрано) особу - 1 рік.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: керівник групи - головний фахівець групи претензiйно-позовної роботи.
08.04.2015обраноЧлен ПравлінняІгнатов Євген Євгенович- -
-
0
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" від 08.04.2015 р. (Протокол № 08/04/2015 від 08.04.2015 р.) обрано (переобрано) членом Правління ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" Ігнатова Євгена Євгеновича (згода на публікацію паспортних даних не отримана).
Часткою в статутному капіталі ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" не володіє.
Підстава призначення (обрання) - закінчення терміну повноважень.
Строк, на який призначено (обрано) особу - 1 рік.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: виконуючий обов'язки директора з економіки та фінансів.
08.04.2015обраноГолова ПравлінняБугайов Леонід Сергійович- -
-
0
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" від 08.04.2015 р. (Протокол № 08/04/2015 від 08.04.2015 р.) обрано (переобрано) Головою Правління ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" Бугайова Леоніда Сергійовича (згода на публікацію паспортних даних не отримана).
Часткою в статутному капіталі ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" не володіє.
Підстава призначення (обрання) - закінчення терміну повноважень.
Строк, на який призначено (обрано) особу - 1 рік.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст з виробництва аміаку виробнично-технiчного відділу.