Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
03.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Хiммет"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м. Днiпропетровськ вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1
4. Код за ЄДРПОУ33473408
5. Міжміський код та телефон, факс(056)373-97-93 (056)373-97-93
6. Електронна поштова адресаchimmet@academy.in.ua
7. ДиректорПашковська О.М.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
101.04.201502.04.2015Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Форвард"389031090.693610.9869
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIММЕТ» (далi – Товариство) повiдомляє, що 02.04.2015р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий перелiк акцiонерiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Форвард» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 38903109) становив 0,6936% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй Товариства пакет простих iменних акцiй ПАТ «ЗНВКIФ «Форвард» становить 10,9869% голосуючих акцiй Товариства.