Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
31.03.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Легбанк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 Київ Жилянська, 27
4. Код за ЄДРПОУ14291780
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 287-95-70 287-95-70
6. Електронна поштова адресаlegbank@legbank.kiev.ua
7. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідаціїКоваленко О.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.03.2015звільненоЧлен Правління, Заступник Голови ПравлінняПавленко Юрій Васильовичд/н д/н
01.01.1900 д/н
0.0052
Згiдно з Наказом Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ «ЛЕГБАНК» вiд 30.03.2015 р. №25-О, звiльнено з посади заступника Голови Правління Павленко Юрій Васильович (з 31 березня 2015 р.) за угодою сторін. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Часткою в статутному капiталi ПАТ «ЛЕГБАНК» володiє – 0,0052%. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Павленко Ю.В. на займаній посадi перебував – 9 років 5 місяців. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи.
30.03.2015звільненоЧлен Правління, Заступник Голови ПравлінняЛомакін Олександр Олександровичд/н д/н
01.01.1900 д/н
0
Згiдно з Наказом Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ «ЛЕГБАНК» №25-О вiд 30.03.2015 р. у зв`язку iз скороченням штату працiвникiв згiдно п.1 ст.40 КЗпП України звiльнено з посади заступника Голови Правління Ломакіна Олександра Олександровича (з 31 березня 2015 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Часткою в статутному капiталi ПАТ «ЛЕГБАНК» не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Ломакін О.О. на займаній посадi перебував 5 років 9 місяців. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи.