Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.03.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03057 м. Київ вул. Ежена Потьє, 6
4. Код за ЄДРПОУ00382496
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 453-20-84 (044) 453-20-84
6. Електронна поштова адресаrosinka@rosinka.ua
7. Голова правлiння А.А. Нархов

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
12.03.2015обраноЧлен правлiнняЯнчик Iлля ОлексiйовичСН 424334
04.02.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi
0
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (протокол № 48 вiд 12 березня 2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: обрано на посаду члена правлiння Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» Янчика Iллю Олексiйовича (паспорт СН 424334 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi 04 лютого 1997 року) строком на один рiк. Пiдставою для прийняття такого рiшення стала необхiднiсть обрання на вакантну посаду Члена правлiння Товариства. Янчик I.О. не є акцiонером Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Янчик I.О. протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: заступника Генерального директора з виробництва та Директора з виробництва Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка».
12.03.2015обраноГолова правлiнняНархов Андрiй Анатолiйович ВС 219414
25.02.2000 Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
0
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (протокол № 48 вiд 12 березня 2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: обрано на посаду Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (далi - Товариство) Нархова Андрiя Анатолiйовича (паспорт ВС 219414, виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 25 лютого 2000 року), строком на один рiк. Пiдставою для прийняття такого рiшення стало дострокове припинення повноважень попереднього Голови правлiння Товариства. Нархов А.А. не є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Нархов А.А. протягом останнiх п'яти рокiв Нархов А.А. займав посади: Генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», директора ТОВ «Донецька паливноенергетична компанiя», директора ТОВ «Спецтехвпровадження».
12.03.2015припинено повноваженняГолова правлiнняГерман Сергiй МиколайовичСО 654572
14.09.2001 Залiзничним РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi
0
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (протокол № 48 вiд 12 березня 2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме:
достроково припинено повноваження Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (далi - Товариство) Германа Сергiя Миколайовича (паспорт СО 654572, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi 14 вересня 2001 року), який перебував на цiй посадi з 17 лютого 2012 року по 12 березня 2015 року. Герман С.М. не є акцiонером Товариства. Пiдставою для прийняття такого рiшення стала заява Голови правляння Товариства Германа С.М. про дострокове розiрвання контракту за згодою сторiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Герман С.М.не має, протягом своєї дiяльностi займав посади: Голови правлiння Товариства та Комерцiйного директора Товариства.