Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.03.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента08132 м. Вишневе вул. Промислова, 5
4. Код за ЄДРПОУ33870708
5. Міжміський код та телефон, факс0444963200 0444963200
6. Електронна поштова адресаir.nesterenko@ip-group.com.ua
7. Генеральний директорКрушинська І.В.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
219.03.201523.03.2015ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"3545434578.3705100
Вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" станом на 19.03.2015 р., що був отриманий емітентом в ПАТ "НДУ" 23.03.2015 р., стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: станом на 19.03.2015 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ" (код за ЄДРПОУ 35454345) володiє 20 502 675 (двадцять мільйонів п'ятсот дві тисячі шістсот сімдесят п'ять) акцiй АТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ", що складає 100% статутного капіталу. До змiни власникiв акцiй ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ" володiло 16 068 051 (шістнадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч п'ятдесят одна) акцiй АТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ", що складає 78,3705 % статутного капiталу.
119.03.201523.03.2015ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД"3229492621.62950
Вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" станом на 19.03.2015 р., що був отриманий емітентом в ПАТ "НДУ" 23.03.2015 р., стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: станом на 19.03.2015 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" (код за ЄДРПОУ 32294926) не володiє акцiями АТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ". До змiни власникiв акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" володiло 4 434 624 (чотири мільйони чотириста тридцять чотири тисячі шістсот двадцять чотири штуки) акцiй АТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ", що складає 21,6295 % статутного капiталу.
Stockworld's telegram
Календарь видео
Подробнее