Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
20.03.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРДЖЕНТ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 місто Київ провул.Киянівський, буд.7А
4. Код за ЄДРПОУ38707466
5. Міжміський код та телефон, факс(044)272-42-48 (044)272-42-46
6. Електронна поштова адреса38707466@emitent.net.ua
7. Генеральний директорБакакін О.А.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
119.03.2015ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАНА АСІСТАНС»3489924697.717498.1365
ПРАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» повідомляє, що згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 13.03.2015 року, який емітент отримав 19.03.2015 року від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», на рахунках власників акцій, яким належать 10 і більше голосуючих акцій, відбулися зміни, в результаті яких: - розмір частки у статутному капіталі ПРАТ "ФК "АРДЖЕНТ ГРУП" власника акцій юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАНА АСІСТАНС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34899246, місцезнаходження: 04053, Україна, м.Київ, провулок Киянівський, буд.7А, збільшився з 97,7174% до 98,1365%.